Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

HakuJokainen voi vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata kansalaisten tiedonsaanti maankäyttöä ja rakentamista koskevista asioista ja mahdollisuus osallistua niiden valmisteluun. Tätä varten laissa on säännökset osallistumisesta kaavojen valmisteluun, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun sekä kuulemisesta rakentamiseen liittyvissä lupamenettelyissä.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Ajankohtaisista kaava-asioista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta. Kaavoituksen alkamisesta ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä tai kaavoituskatsauksessa.

Yksittäisen kaavan valmistelun aikana:

  • kaavoitusty√∂n aloittamisesta eli vireille tulosta kuulutetaan
  • kaavoitusmenettely k√§y ilmi kaavan laadinnan alussa laadittavasta, hyv√§ksytt√§v√§st√§
  • ja n√§ht√§ville asetettavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
  • kaavaluonnos asetetaan yleens√§ n√§ht√§ville ja/tai sit√§ esitell√§√§n yleis√∂tilaisuudessa.
  • Luonnoksen n√§ht√§vill√§ olon aikana voi j√§tt√§√§ sit√§ koskevan kannanoton
  • kaavaehdotus asetetaan virallisesti n√§ht√§ville yleens√§ 30 p√§iv√§n ajaksi. Ehdotusta vastaan voi j√§tt√§√§ ehdotuksen n√§ht√§vill√§ olon aikana muistutuksen

Kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä ja valtion viranomaisilla on oikeus hakea muutosta kaavan hyväksymispäätökseen. Yleiskaavaa ja asemakaavaa koskevasta kunnan päätöksestä valitetaan Nousiaisten kaavojen osalta Turun hallinto-oikeuteen. Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksymisestä valitetaan ensi vaiheessa ympäristöministeriöön. Jatkovalitukset tehdään Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

  Click to listen highlighted text! Kansalaisen vaikutusmahdollisuudet Tulosta S√§hk√∂posti Jokainen voi vaikuttaa omaa elinymp√§rist√∂√§√§n koskevaan suunnitteluun ja sit√§ koskevaan p√§√§t√∂ksentekoon. Maank√§ytt√∂- ja rakennuslain tavoitteena on turvata kansalaisten tiedonsaanti maank√§ytt√∂√§ ja rakentamista koskevista asioista ja mahdollisuus osallistua niiden valmisteluun. T√§t√§ varten laissa on s√§√§nn√∂kset osallistumisesta kaavojen valmisteluun, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun sek√§ kuulemisesta rakentamiseen liittyviss√§ lupamenettelyiss√§.Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajat sek√§ kaikki ne, joiden asumiseen, ty√∂ntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat my√∂s viranomaiset ja yhteis√∂t, joiden toimialaa suunnittelussa k√§sitell√§√§n. Ajankohtaisista kaava-asioista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta. Kaavoituksen alkamisesta ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdiss√§ tai kaavoituskatsauksessa. Yksitt√§isen kaavan valmistelun aikana: kaavoitusty√∂n aloittamisesta eli vireille tulosta kuulutetaan kaavoitusmenettely k√§y ilmi kaavan laadinnan alussa laadittavasta, hyv√§ksytt√§v√§st√§ ja n√§ht√§ville asetettavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavaluonnos asetetaan yleens√§ n√§ht√§ville ja/tai sit√§ esitell√§√§n yleis√∂tilaisuudessa. Luonnoksen n√§ht√§vill√§ olon aikana voi j√§tt√§√§ sit√§ koskevan kannanoton kaavaehdotus asetetaan virallisesti n√§ht√§ville yleens√§ 30 p√§iv√§n ajaksi. Ehdotusta vastaan voi j√§tt√§√§ ehdotuksen n√§ht√§vill√§ olon aikana muistutuksen Kunnan j√§senill√§, er√§ill√§ yhteis√∂ill√§ ja valtion viranomaisilla on oikeus hakea muutosta kaavan hyv√§ksymisp√§√§t√∂kseen. Yleiskaavaa ja asemakaavaa koskevasta kunnan p√§√§t√∂ksest√§ valitetaan Nousiaisten kaavojen osalta Turun hallinto-oikeuteen. Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan hyv√§ksymisest√§ valitetaan ensi vaiheessa ymp√§rist√∂ministeri√∂√∂n. Jatkovalitukset tehd√§√§n Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
A-- A- A A+ A++Karrimaa Jaana
kunnanjohtaja
Mobile: 044 435 5555
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!