Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

HakuRakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös esimerkiksi sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.
Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen esim. loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos.
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella.
Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön ja asemakaava-alueella puiden kaatamiseen.

Rakentamiseen liittyvät lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan Nousiaisten kunnan rakennusvalvontatoimistoon.
Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla.
Lupahakemuksiin liittyviä tietoja ja lomakkeita saa kohdasta lomakkeet ja rakennusvalvontatoimistosta, Hallintokuja 2, 21270 NOUSIAINEN.

 

Ohjeita rakennusluvan hakemista ja piirustusten esittämistapaa varten

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti ja lupahakemuksessa tulee olla tarpeelliset liitteet ja selvitykset. Kutakin eri rakennusta varten on tehtävä omat hakemusasiakirjat liitteineen. Rakennuslupahakemus liitteineen voidaan lähettää postitse tai jättää kunnan rakennusvalvontaan.

Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

1. Rakennuslupahakemus

 • asianmukaisesti t√§ytettyn√§, p√§iv√§ttyn√§ ja allekirjoitettuna

2. Selvitys siit√§, ett√§ hakija hallitsee rakennuspaikkaa

 • todistus lainhuudosta tai j√§ljenn√∂s kauppakirjasta, j√§ljenn√∂s vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta
 • jos hakija ei yksin hallitse rakennuspaikkaa, on lis√§ksi oltava valtakirja tai suostumus toisilta osakkailta tai allekirjoitus hakemuksessa

3. Ote asemakaavasta tai ymp√§rist√∂kartta

 • asemakaavan pohjakartan tai asemakaavan otteena 1:2 000 tai rekisterikartan otteena 1:10 000

4. Asemapiirros rakennuspaikasta

 • kaava- ja haja-asutusalueella kolmena kappaleena
 • piirroksen mittakaavan oltava 1:500 tai 1:200, suurilla rakennuspaikoilla 1:1000
 • piirroksessa esitet√§√§n: olevat, purettavat ja rakennettavaksi aiotut rakennukset k√§ytt√∂tarkoituksineen sek√§ pihamaan j√§rjestelyt kuten autopaikat, kulkutiet ja j√§tehuolto
 • asemakaava-alueella piirroksessa tulee ilmet√§ kaivojen paikat ja rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viem√§rilinjat, haja-asutusalueella piirrokseen tulee merkit√§ j√§tevesien k√§sittelyj√§rjestelm√§n sijoittuminen tontille
 • tontin rajapyykit ja rajapituudet
 • 5 metri√§ l√§hemp√§n√§ rajaa olevat naapurin rakennukset (maatilojen rakennukset 100 m), naapuritilojen nimet ja rekisterinumerot tai kortteli- ja tonttinumerot
 • rakennettavan rakennuksen p√§√§mitat ja et√§isyydet naapurin rajasta ja katualueesta
 • maasto ja sen korkeussuhteet (elleiv√§t ne selvi√§ riitt√§v√§n tarkasti ymp√§rist√∂kartasta)
 • √∂ljys√§ili√∂n sijainti
 • pohjoissuunnan osoittava nuoli
 • piirroksen tulee olla ajan tasalla
 • tarpeen vaatiessa rakennuspaikkaa voidaan esitt√§√§ my√∂s osittain

5. Rakennuspiirustukset

 • kahtena sarjana sek√§ asemakaava-alueella ett√§ haja-asutusalueella
 • sarjaan kuuluvat: pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 sek√§ hormipiirustus 1:20

5.1 Pohjapiirustukset

 • rakennuksen p√§√§mitat
 • huoneiden ja tilojen k√§ytt√∂tarkoitukset
 • rakenteiden materiaalimerkinn√§t
 • √∂ljys√§ili√∂tilan suojaus ja ilmanvaihto
 • suojaverhoukset ja palo-ovet palonkestoluokituksin
 • ilmanvaihto huonetiloittain nuolimerkinn√∂in (jos erillispiirustukset ovat tarpeen, on kaaviot v√§ritett√§v√§)
 • laskettuina: huoneistoala, rakennuksen kerrosala, kokonaisala ja tilavuus

5.2 Leikkauspiirustukset

 • huonetilojen sis√§korkeudet, julkisivun korkeus sokkelista ulkosein√§n ja katon leikkauskohtaan
 • lattiatasojen, sokkelin yl√§pinnan, r√§yst√§√§n ja katonharjan korkeus viereisest√§ maanpinnasta (kaava-alueella virallisina korkoina)
 • yl√§-, v√§li- ja alapohjien sek√§ seinien rakenneselvitys l√§mp√∂eristettyjen rakenteiden k-arvot
 • hormileikkaus 1:20

5.3 Julkisivupiirustukset

 • kaikilta sivuilta, piirroksien alle ilmansuunta
 • vesikaton ja julkisivun pintojen materiaalit merkitt√§v√§
 • v√§rimallit (n. 2 x 3 cm) yhteen piirustukseen

6. Rakennustyön vastaava työnjohtaja / kvv-työnjohtaja / muu erityisalan työnjohtaja

 • rakennustarkastajan hyv√§ksyminen on oltava ennen ty√∂n aloittamista

7. Jätevesien käsittelysuunnitelma

 • kaava-alueella: kunnan teknisen toimen ohjeen mukaisesti liittyminen kunnalliseen vesi- ja viem√§riverkostoon
 • haja-asutusalueella: ymp√§rist√∂toimelle suunnitelma j√§tevesien johtamisesta ja k√§sittelytavasta
 • j√§tevesij√§rjestelm√§st√§ tulee laadituttaa asiantuntijalla suunnitelma
 • jos rakennuksessa on kantovesi tai se liitet√§√§n vesiosuuskuntaan, suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa

8. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1

 • t√§ytettyn√§ ja allekirjoitettuna; my√∂s huoneistoa koskevat tiedot

9. Naapurien kuuleminen

 • hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava vieress√§ tai vastap√§√§t√§ oleville naapureille, jollei sit√§ katsota tarpeettomaksi (esim. naapurit on kuultu poikkeamislupamenettelyn yhteydess√§)
 • kuuleminen voidaan tehd√§ my√∂s kunnan puolesta, t√§ll√∂in hakemuksen k√§sittely saattaa viiv√§sty√§
 • jos rakennuslupahakemuksesta puuttuu naapurien kuuleminen, eik√§ hakija ole ilmoittanut tekev√§ns√§ sit√§ itse, kuullaan naapurit kunnan puolesta
 • kunnan kuullessa naapurit perit√§√§n rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu

Yleistä

 • energiatodistus
 • piirustusten on oltava virallisesti koon A4 (210 x 297 mm) kerrannaisia, taitettuina kokoon A4 siten, ett√§ p√§√§llimm√§iseksi j√§√§ piirustuksen tyhj√§ nimi√∂sivu (nimi√∂ss√§ tulee olla merkittyn√§: piirustuksen sis√§lt√∂, rakennuspaikan sijaintitiedot, omistajan nimi, suunnittelijan nimi sek√§ omak√§tinen allekirjoitus ja p√§iv√§ys)
 • piirustusten laadintaan on kiinnitett√§v√§ erikoista huomiota, jotta niist√§ selvi√§v√§t kaikki lupahakemuksen ratkaisemiseen vaikuttavat asiat (p√§√§suunnittelija avustaa)
 • puutteelliset hakemukset palautetaan t√§ydennett√§v√§ksi
 • ymp√§rist√∂lautakunta tai rakennustarkastaja my√∂nt√§√§ rakennusluvat

Rakennusvalvontatoimistosta saa tarvittavat hakemuskaavakkeet sekä tarvittaessa ohjeita lupa-asioissa. Hakemuskaavakkeita löytyy myös kunnan nettisivuilta http://www.nousiainen.fi/index.php/asuminen-ja-ympaeristoe/rakentaminen/lomakkeet


Raittila Tapani

Vs. rakennustarkastaja

Osoite: Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen

Matkapuhelin: 044 435 5403

 

Karjalainen Kristiina

teknisen toimen toimistosihteeri

Osoite: Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen

Matkapuhelin: 044 435 5401

 

 

 

 

 

  Click to listen highlighted text! Lupa-asiat Tulosta S√§hk√∂posti Rakennuslupa on oltava l√§hes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan my√∂s esimerkiksi sellaiseen korjaus- ja muutosty√∂h√∂n, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lis√§√§miseen. Jos korjaus- ja muutosty√∂t vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin my√∂s hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan k√§ytt√∂tarkoituksen olennainen muuttaminen esim. loma-asunnon muuttaminen pysyv√§√§n asumiseen. Lupak√§sittelyss√§ punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maank√§ytt√∂√∂n sek√§ miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat. Pienet rakennushankkeet edellytt√§v√§t toimenpidelupaa. T√§llaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sek√§ rakennuksen julkisivun muutos. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella. Maisematy√∂lupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennusty√∂h√∂n ja asemakaava-alueella puiden kaatamiseen. Rakentamiseen liittyv√§t lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan Nousiaisten kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Lupap√§√§t√∂kset annetaan julkipanon j√§lkeen. P√§√§t√∂kset ovat julkisesti n√§ht√§vill√§ kunnanviraston ilmoitustaululla.Lupahakemuksiin liittyvi√§ tietoja ja lomakkeita saa kohdasta lomakkeet ja rakennusvalvontatoimistosta, Hallintokuja 2, 21270 NOUSIAINEN.   Ohjeita rakennusluvan hakemista ja piirustusten esitt√§mistapaa varten Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti ja lupahakemuksessa tulee olla tarpeelliset liitteet ja selvitykset. Kutakin eri rakennusta varten on teht√§v√§ omat hakemusasiakirjat liitteineen. Rakennuslupahakemus liitteineen voidaan l√§hett√§√§ postitse tai j√§tt√§√§ kunnan rakennusvalvontaan. Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat 1. Rakennuslupahakemus asianmukaisesti t√§ytettyn√§, p√§iv√§ttyn√§ ja allekirjoitettuna 2. Selvitys siit√§, ett√§ hakija hallitsee rakennuspaikkaa todistus lainhuudosta tai j√§ljenn√∂s kauppakirjasta, j√§ljenn√∂s vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta jos hakija ei yksin hallitse rakennuspaikkaa, on lis√§ksi oltava valtakirja tai suostumus toisilta osakkailta tai allekirjoitus hakemuksessa 3. Ote asemakaavasta tai ymp√§rist√∂kartta asemakaavan pohjakartan tai asemakaavan otteena 1:2 000 tai rekisterikartan otteena 1:10 000 4. Asemapiirros rakennuspaikasta kaava- ja haja-asutusalueella kolmena kappaleena piirroksen mittakaavan oltava 1:500 tai 1:200, suurilla rakennuspaikoilla 1:1000 piirroksessa esitet√§√§n: olevat, purettavat ja rakennettavaksi aiotut rakennukset k√§ytt√∂tarkoituksineen sek√§ pihamaan j√§rjestelyt kuten autopaikat, kulkutiet ja j√§tehuolto asemakaava-alueella piirroksessa tulee ilmet√§ kaivojen paikat ja rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viem√§rilinjat, haja-asutusalueella piirrokseen tulee merkit√§ j√§tevesien k√§sittelyj√§rjestelm√§n sijoittuminen tontille tontin rajapyykit ja rajapituudet 5 metri√§ l√§hemp√§n√§ rajaa olevat naapurin rakennukset (maatilojen rakennukset 100 m), naapuritilojen nimet ja rekisterinumerot tai kortteli- ja tonttinumerot rakennettavan rakennuksen p√§√§mitat ja et√§isyydet naapurin rajasta ja katualueesta maasto ja sen korkeussuhteet (elleiv√§t ne selvi√§ riitt√§v√§n tarkasti ymp√§rist√∂kartasta) √∂ljys√§ili√∂n sijainti pohjoissuunnan osoittava nuoli piirroksen tulee olla ajan tasalla tarpeen vaatiessa rakennuspaikkaa voidaan esitt√§√§ my√∂s osittain 5. Rakennuspiirustukset kahtena sarjana sek√§ asemakaava-alueella ett√§ haja-asutusalueella sarjaan kuuluvat: pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 sek√§ hormipiirustus 1:20 5.1 Pohjapiirustukset rakennuksen p√§√§mitat huoneiden ja tilojen k√§ytt√∂tarkoitukset rakenteiden materiaalimerkinn√§t √∂ljys√§ili√∂tilan suojaus ja ilmanvaihto suojaverhoukset ja palo-ovet palonkestoluokituksin ilmanvaihto huonetiloittain nuolimerkinn√∂in (jos erillispiirustukset ovat tarpeen, on kaaviot v√§ritett√§v√§) laskettuina: huoneistoala, rakennuksen kerrosala, kokonaisala ja tilavuus 5.2 Leikkauspiirustukset huonetilojen sis√§korkeudet, julkisivun korkeus sokkelista ulkosein√§n ja katon leikkauskohtaan lattiatasojen, sokkelin yl√§pinnan, r√§yst√§√§n ja katonharjan korkeus viereisest√§ maanpinnasta (kaava-alueella virallisina korkoina) yl√§-, v√§li- ja alapohjien sek√§ seinien rakenneselvitys l√§mp√∂eristettyjen rakenteiden k-arvot hormileikkaus 1:20 5.3 Julkisivupiirustukset kaikilta sivuilta, piirroksien alle ilmansuunta vesikaton ja julkisivun pintojen materiaalit merkitt√§v√§ v√§rimallit (n. 2 x 3 cm) yhteen piirustukseen 6. Rakennusty√∂n vastaava ty√∂njohtaja / kvv-ty√∂njohtaja / muu erityisalan ty√∂njohtaja rakennustarkastajan hyv√§ksyminen on oltava ennen ty√∂n aloittamista 7. J√§tevesien k√§sittelysuunnitelma kaava-alueella: kunnan teknisen toimen ohjeen mukaisesti liittyminen kunnalliseen vesi- ja viem√§riverkostoon haja-asutusalueella: ymp√§rist√∂toimelle suunnitelma j√§tevesien johtamisesta ja k√§sittelytavasta j√§tevesij√§rjestelm√§st√§ tulee laadituttaa asiantuntijalla suunnitelma jos rakennuksessa on kantovesi tai se liitet√§√§n vesiosuuskuntaan, suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa 8. V√§est√∂rekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1 t√§ytettyn√§ ja allekirjoitettuna; my√∂s huoneistoa koskevat tiedot 9. Naapurien kuuleminen hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava vieress√§ tai vastap√§√§t√§ oleville naapureille, jollei sit√§ katsota tarpeettomaksi (esim. naapurit on kuultu poikkeamislupamenettelyn yhteydess√§) kuuleminen voidaan tehd√§ my√∂s kunnan puolesta, t√§ll√∂in hakemuksen k√§sittely saattaa viiv√§sty√§ jos rakennuslupahakemuksesta puuttuu naapurien kuuleminen, eik√§ hakija ole ilmoittanut tekev√§ns√§ sit√§ itse, kuullaan naapurit kunnan puolesta kunnan kuullessa naapurit perit√§√§n rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu Yleist√§ energiatodistus piirustusten on oltava virallisesti koon A4 (210 x 297 mm) kerrannaisia, taitettuina kokoon A4 siten, ett√§ p√§√§llimm√§iseksi j√§√§ piirustuksen tyhj√§ nimi√∂sivu (nimi√∂ss√§ tulee olla merkittyn√§: piirustuksen sis√§lt√∂, rakennuspaikan sijaintitiedot, omistajan nimi, suunnittelijan nimi sek√§ omak√§tinen allekirjoitus ja p√§iv√§ys) piirustusten laadintaan on kiinnitett√§v√§ erikoista huomiota, jotta niist√§ selvi√§v√§t kaikki lupahakemuksen ratkaisemiseen vaikuttavat asiat (p√§√§suunnittelija avustaa) puutteelliset hakemukset palautetaan t√§ydennett√§v√§ksi ymp√§rist√∂lautakunta tai rakennustarkastaja my√∂nt√§√§ rakennusluvat Rakennusvalvontatoimistosta saa tarvittavat hakemuskaavakkeet sek√§ tarvittaessa ohjeita lupa-asioissa. Hakemuskaavakkeita l√∂ytyy my√∂s kunnan nettisivuilta http://www.nousiainen.fi/index.php/asuminen-ja-ympaeristoe/rakentaminen/lomakkeet Raittila Tapani Vs. rakennustarkastaja Osoite: Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen Matkapuhelin: 044 435 5403   Karjalainen Kristiina teknisen toimen toimistosihteeri Osoite: Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen Matkapuhelin: 044 435 5401          
A-- A- A A+ A++Lahti Timo
rakennustarkastaja
Mobile: 044 435 5403
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!