Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

HakuLuottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja lautakunnat.

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä hallintojohtaja, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen, ellei valtuusto ole erikseen valinnut viransijaista.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallitukseen nimetään kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunta voi hyväksyä käsiteltäväkseen tulevan yksittäisen asian esittelijäksi muunkin alaisensa viranhaltijan kuin alla määrätyn esittelijän. Päävastuualueilla toimivat seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, sosiaalilautakunta, koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.
 
Kukin toimielin toimii osastonsa toimialueiden erityislakien mukaisena toimielimenä ja päättää näissä erityislaeissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei erikseen ole toisin säädetty. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Mikäli esittelijä ja hänen sijaisensa on estynyt tai esteellinen, toimielin valitsee tilapäisen viranhaltijaesittelijän.

Henkilöstöorganisaatio

Kunnanviraston päällikkönä on kunnanjohtaja. Kunnanvirasto ja toimintakokonaisuuksista vastaavat toimialat muodostavat kunnan organisaation. Toimialoja ovat hallinto-osasto, sivistysosasto, sosiaaliosasto ja tekninen osasto

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Toimialat vastaavat palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialallaan. Hallintojohtaja hallinto-osastolla, sivistystoimenjohtaja sivistysosastolla, sosiaalijohtaja sosiaaliosastolla sekä tekninen johtaja teknisellä osastolla ovat toimialan johtajia, joita kutsutaan osastopäälliköiksi. Osastopäälliköt ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kunnanjohtajalle.

Maaseutuhallinto toimii hallinto-osaston alaisuudessa omana erillisyksikkönään yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Useammalle lautakunnalle kuuluvan asian tai epäselvän vastuunjaon ratkaisee kunnanhallitus. Useammalle osastolle kuuluvan asian ratkaisee kunnanjohtaja ja useammalle saman osaston viranhaltijalle kuuluvan asian ratkaisee ao. osastopäällikkö.
Kunnanviraston päällikkö, osastojen päälliköt sekä taloussuunnittelija muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osa Nousiaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista järjestetään Perusturvakuntayhtymä Akselissa erillisen sopimuksen mukaisesti.

  Click to listen highlighted text! Organisaatio Tulosta S√§hk√∂posti Luottamushenkil√∂organisaatio Kunnan luottamushenkil√∂organisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja lautakunnat. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, joka alkaa tai p√§√§ttyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kunnanhallituksessa on yhdeks√§n j√§sent√§ ja heill√§ henkil√∂kohtaiset varaj√§senet. Kunnanhallituksen esittelij√§n√§ toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelij√§n√§ hallintojohtaja, jonka teht√§v√§n√§ on t√§ll√∂in muidenkin kunnanjohtajan virkateht√§vien hoitaminen, ellei valtuusto ole erikseen valinnut viransijaista. Kunnanhallituksen ja lautakuntien j√§senist√§ valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallitukseen nimet√§√§n kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunta voi hyv√§ksy√§ k√§sitelt√§v√§kseen tulevan yksitt√§isen asian esittelij√§ksi muunkin alaisensa viranhaltijan kuin alla m√§√§r√§tyn esittelij√§n. P√§√§vastuualueilla toimivat seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, sosiaalilautakunta, koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja ymp√§rist√∂lautakunta.¬†Kukin toimielin toimii osastonsa toimialueiden erityislakien mukaisena toimielimen√§ ja p√§√§tt√§√§ n√§iss√§ erityislaeissa kunnalle m√§√§r√§tyist√§ teht√§vist√§, ellei erikseen ole toisin s√§√§detty. Esittelij√§n ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelij√§n√§ h√§nen sijaisekseen m√§√§r√§tty. Mik√§li esittelij√§ ja h√§nen sijaisensa on estynyt tai esteellinen, toimielin valitsee tilap√§isen viranhaltijaesittelij√§n. Henkil√∂st√∂organisaatio Kunnanviraston p√§√§llikk√∂n√§ on kunnanjohtaja. Kunnanvirasto ja toimintakokonaisuuksista vastaavat toimialat muodostavat kunnan organisaation. Toimialoja ovat hallinto-osasto, sivistysosasto, sosiaaliosasto ja tekninen osasto Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Toimialat vastaavat palveluiden j√§rjest√§misest√§ ja tuottamisesta toimialallaan. Hallintojohtaja hallinto-osastolla, sivistystoimenjohtaja sivistysosastolla, sosiaalijohtaja sosiaaliosastolla sek√§ tekninen johtaja teknisell√§ osastolla ovat toimialan johtajia, joita kutsutaan osastop√§√§llik√∂iksi. Osastop√§√§llik√∂t ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kunnanjohtajalle. Maaseutuhallinto toimii hallinto-osaston alaisuudessa omana erillisyksikk√∂n√§√§n yhteisty√∂sopimuksen mukaisesti. Useammalle lautakunnalle kuuluvan asian tai ep√§selv√§n vastuunjaon ratkaisee kunnanhallitus. Useammalle osastolle kuuluvan asian ratkaisee kunnanjohtaja ja useammalle saman osaston viranhaltijalle kuuluvan asian ratkaisee ao. osastop√§√§llikk√∂.Kunnanviraston p√§√§llikk√∂, osastojen p√§√§llik√∂t sek√§ taloussuunnittelija muodostavat kunnanviraston johtoryhm√§n. Johtoryhm√§ ty√∂skentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja p√§√§m√§√§rien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Osa Nousiaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista j√§rjestet√§√§n Perusturvakuntayhtym√§ Akselissa erillisen sopimuksen mukaisesti.
A-- A- A A+ A++Rinta-Jouppi, Juha
hallinto- ja sivistysjohtaja
Mobile: 044 435 5500
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!