Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Haku 

Yleistä lasten varhaiskasvatusmaksusta 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Lakimuutos vaikuttaa tulorajohin ja maksuprosentteihin sekä näiden lisäksi myös sisarusten maksuosuuden määräytymiseen.

Mikäli lapsen päivähoidon perusteisiin ei ole tullut muutoksia 1.1.2018 alkaen, lakimuutos ei aiheuta huoltajilta toimenpiteitä. Mikäli siis tulotietoihinne, perhekokoon tai lapselle varattuun päivähoitotarpeeseen (tuntimäärään) ei 1.1.2018 alkaen tule muutoksia, kunta tekee uuden lain mukaisen päätöksen aiemmin voimassa olevien tietojen perusteella. Tämä päätös toimitetaan huoltajille postitse, ja varhaiskasvatusmaksu laskutetaan ko. päätöksen mukaisen uuden hinnan perusteella 1.1.2018 alkaen.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Lasten varhaiskasvatusmaksu (päivähoitomaksu) 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Lapsella on oikeus my√∂s t√§t√§ laajempaan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat ty√∂skentelev√§t kokoaikaisesti taikka opiskelevat tai toimivat yritt√§jin√§. Vanhempien tulee todentaa lapsen oikeus laajempaan varhaiskavatukseen tuloselvityksess√§ pyydett√§vill√§ liitteill√§, opiskelutodistuksella tai ty√∂nantajan antamalla lausunnolla kokop√§iv√§ty√∂st√§. 

Tulorajat 1.1.2018 alkaen

Perhekoko/hl√∂ Tuloraja ‚ā¨/kk Maksu-%

Korkein maksu, mikäli perheen
brutto-kk-tulot yhteenä

2 2050,00 10,70 4760,00 tai yli
3 2646,00 10,70 5356,00 tai yli
4 3003,00 10,70 5713,00 tai yli
5 3361,00 10,70 6071,00 tai yli
6 3718,00 10,70 6428,00 tai yli

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu m√§√§r√§ytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina tulorajan ylitt√§v√§st√§ kuukausitulosta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 290 ‚ā¨/kk. Alin peritt√§v√§ maksu on 27 ‚ā¨/kk. Maksun m√§√§r√§ py√∂ristet√§√§n l√§himp√§√§n euroon.

Maksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph/

Varhaiskasvatusmaksun perusteena oleva perhekäsite

Varhaiskasvatusmaksua määrättessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Huoltajan tulee ilmoittaa muutoksista perhekoossa.

Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko)

Nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (v√§hint√§√§n 35 h/vko) olevan lapsen osalta varhaiskasvatusmaksu on enint√§√§n 290 ‚ā¨/kk. Toisesta lapsesta peritt√§v√§ maksu on 50 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta m√§√§r√§tt√§v√§ kuukausimaksu on 20 % perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksusta.

Osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 35 h/vko)

20 h/vko (84 tuntia/kk), 60 % kokoaikamaksusta

yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko (116 tuntia/kk), 70 % kokoaikamaksusta

yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko (146 tuntia/kk), 80 % kokoaikamaksusta

Edellä olevia aikarajoja ja maksuprosentteja sovelletaan myös vuorohoitoa käyttävien lasten osalta. Sopimus varhaiskasvatuksen tuntimäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Mikäli käytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa.

Varhaiskasvatusoikeus enintään 20 h/vko

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen koskee perheitä, joissa vanhempi tai muu huoltaja on työtön, äitiyslomalla tai kotona hoitamassa perheen toista lasta tai eläkkeellä. Kuukausimaksu on 60 % kokoaikamaksusta.

Varhaiskasvatus j√§rjestet√§√§n osap√§iv√§isen√§ tai osaviikkoisena: 

klo 8 - 12 joka päivä TAI

klo 7 - 16 välillä enintään 8 tuntia/päivä,
kolmena päivänä viikossa TAI 40 tuntia kahden viikon aikana (1. vko 8+8 h, 2. vko 8+8+8 h)

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään, jos sen tarve johtuu vanhempien tai muiden huoltajien kokoaikaisesta työstä, opiskelusta tai yrittäjänä toimimisesta.

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksun tehdyn varauksen mukaan:

20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta

yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta

yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta

Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäätöstä ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain.

Tilap√§inen varhaiskasvatus, enint√§√§n 10 h/p√§iv√§, varhaiskasvatusmaksu 18,00 ‚ā¨/p√§iv√§
Tilap√§inen varhaiskasvatus, enint√§√§n 5 h/p√§iv√§, varhaiskasvatusmaksu 12,00 ‚ā¨/p√§iv√§

Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää kuukaudessa enintään 5 päivää, ja tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen.

Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun

Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun.

Poikkeukset:

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa p√§iv√§hoidosta yli 10 p√§iv√§√§ kalenterikuukaudessa, maksuna perit√§√§n puolet kuukausimakusta. 

Jos lapsi on muusta syyst√§ poissa p√§iv√§hoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna perit√§√§n puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa p√§iv√§hoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei perit√§.

(Yksi l√§sn√§olop√§iv√§ = koko kuukauden maksu) 

Perhep√§iv√§hoidossa olevan lapsen osalta p√§ivitt√§inen varhaiskasvatusmaksu voidaan v√§hent√§√§, mik√§li lapsen oma perhep√§iv√§hoitaja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mik√§li lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan j√§rjest√§m√§√§ varhaiskasvatusta - ei k√§yt√§ siis varahoitoa. 

Maksuton kuukausi

Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden 1.8. - 31.7., maksu peritään 11 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivillä ja kerrottuna hoitopäivien määrällä. Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan maksuna periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eiv√§tk√§ peruuta sit√§, perit√§√§n puolet asiakasmaksulain mukaan m√§√§r√§ytyv√§st√§ kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole m√§√§r√§tty asiakasmaksua, voidaan peri√§ puolet pienimm√§st√§ peritt√§v√§st√§ maksusta (27 ‚ā¨).

Maksun määräytyminen tilanteessa, jossa vanhemmat/huoltajat asuvat eri osoitteissa

Mik√§li huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, m√§√§r√§t√§√§n lapsen varhaiskasvatuksesta vain yksi maksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on v√§est√∂rekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu m√§√§r√§tt√§v√§ erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteens√§ enemp√§√§ kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (290 ‚ā¨)

Isyysvapaa

Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana.

Tulotietoilmoitus

Varhaiskasvatusmaksu m√§√§r√§ytyy lapselle varatun varhaiskasvatustarpeen, perhekoon ja tulojen perusteella. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mik√§li maksuksi tulee korkein maksu. Maksua voidaan alentaa vanhemman tai huoltajan toimittamien tulotietoasiakirjojen perusteella asiakirjojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan lis√§ksi aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa, elokuun aikana kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa v√§litt√∂m√§sti, ja niiden perusteella laskettu uusi maksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua ei alenneta takautuvasti. Mik√§li tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Tulotiedot tulee toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun menness√§, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mik√§li tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. 

Tulotiedot toimitetaan osoitteella:

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Varhaiskasvatusmaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen

Varhaiskasvatusmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 13 §)

Varhaiskasvatusmaksun alentamisesta tai perim√§tt√§ j√§tt√§misest√§ p√§√§tt√§√§ varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella.

____________________________________________________________________________________________


  Click to listen highlighted text! Varhaiskasvatusmaksut Tulosta S√§hk√∂posti   Yleist√§ lasten varhaiskasvatusmaksusta 1.1.2018 alkaenVarhaiskasvatusmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Lakimuutos vaikuttaa tulorajohin ja maksuprosentteihin sek√§ n√§iden lis√§ksi my√∂s sisarusten maksuosuuden m√§√§r√§ytymiseen.Mik√§li lapsen p√§iv√§hoidon perusteisiin ei ole tullut muutoksia 1.1.2018 alkaen, lakimuutos ei aiheuta huoltajilta toimenpiteit√§. Mik√§li siis tulotietoihinne, perhekokoon tai lapselle varattuun p√§iv√§hoitotarpeeseen (tuntim√§√§r√§√§n) ei 1.1.2018 alkaen tule muutoksia, kunta tekee uuden lain mukaisen p√§√§t√∂ksen aiemmin voimassa olevien tietojen perusteella. T√§m√§ p√§√§t√∂s toimitetaan huoltajille postitse, ja varhaiskasvatusmaksu laskutetaan ko. p√§√§t√∂ksen mukaisen uuden hinnan perusteella 1.1.2018 alkaen. *********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************   Lasten varhaiskasvatusmaksu (p√§iv√§hoitomaksu) 1.1.2018 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Lapsella on oikeus my√∂s t√§t√§ laajempaan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat ty√∂skentelev√§t kokoaikaisesti taikka opiskelevat tai toimivat yritt√§jin√§. Vanhempien tulee todentaa lapsen oikeus laajempaan varhaiskavatukseen tuloselvityksess√§ pyydett√§vill√§ liitteill√§, opiskelutodistuksella tai ty√∂nantajan antamalla lausunnolla kokop√§iv√§ty√∂st√§.  Tulorajat 1.1.2018 alkaen Perhekoko/hl√∂ Tuloraja ‚ā¨/kk Maksu-% Korkein maksu, mik√§li perheenbrutto-kk-tulot yhteen√§ 2 2050,00 10,70 4760,00 tai yli 3 2646,00 10,70 5356,00 tai yli 4 3003,00 10,70 5713,00 tai yli 5 3361,00 10,70 6071,00 tai yli 6 3718,00 10,70 6428,00 tai yli               Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu m√§√§r√§ytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina tulorajan ylitt√§v√§st√§ kuukausitulosta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 290 ‚ā¨/kk. Alin peritt√§v√§ maksu on 27 ‚ā¨/kk. Maksun m√§√§r√§ py√∂ristet√§√§n l√§himp√§√§n euroon.Maksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph/ Varhaiskasvatusmaksun perusteena oleva perhek√§site Varhaiskasvatusmaksua m√§√§r√§ttess√§ perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa el√§v√§t aikuiset ja heid√§n kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaik√§iset lapset. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaik√§isest√§ lapsesta. Huoltajan tulee ilmoittaa muutoksista perhekoossa. Kokoaikainen varhaiskasvatus (v√§hint√§√§n 35 h/vko) Nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (v√§hint√§√§n 35 h/vko) olevan lapsen osalta varhaiskasvatusmaksu on enint√§√§n 290 ‚ā¨/kk. Toisesta lapsesta peritt√§v√§ maksu on 50 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta m√§√§r√§tt√§v√§ kuukausimaksu on 20 % perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksusta. Osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 35 h/vko) 20 h/vko (84 tuntia/kk), 60 % kokoaikamaksusta yli 20 h/vko - enint√§√§n 27,5 h/vko (116 tuntia/kk), 70 % kokoaikamaksusta yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko (146 tuntia/kk), 80 % kokoaikamaksusta Edell√§ olevia aikarajoja ja maksuprosentteja sovelletaan my√∂s vuorohoitoa k√§ytt√§vien lasten osalta. Sopimus varhaiskasvatuksen tuntim√§√§r√§st√§ on voimassa v√§hint√§√§n 3 kuukautta kerrallaan. Mik√§li k√§ytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylitt√§v√§t varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa. Varhaiskasvatusoikeus enint√§√§n 20 h/vko Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen koskee perheit√§, joissa vanhempi tai muu huoltaja on ty√∂t√∂n, √§itiyslomalla tai kotona hoitamassa perheen toista lasta tai el√§kkeell√§. Kuukausimaksu on 60 % kokoaikamaksusta. Varhaiskasvatus j√§rjestet√§√§n osap√§iv√§isen√§ tai osaviikkoisena:  klo 8 - 12 joka p√§iv√§ TAI klo 7 - 16 v√§lill√§ enint√§√§n 8 tuntia/p√§iv√§,kolmena p√§iv√§n√§ viikossa TAI 40 tuntia kahden viikon aikana (1. vko 8+8 h, 2. vko 8+8+8 h) Esiopetusta t√§ydent√§v√§ varhaiskasvatus Esiopetusta t√§ydent√§v√§√§ varhaiskasvatusta j√§rjestet√§√§n, jos sen tarve johtuu vanhempien tai muiden huoltajien kokoaikaisesta ty√∂st√§, opiskelusta tai yritt√§j√§n√§ toimimisesta. Esiopetusta t√§ydent√§v√§st√§ varhaiskasvatuksesta perit√§√§n kuukausimaksun tehdyn varauksen mukaan: 20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta yli 20 h/vko - enint√§√§n 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusp√§√§t√∂st√§ ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana. Tilap√§inen varhaiskasvatus Tilap√§isell√§ varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain. Tilap√§inen varhaiskasvatus, enint√§√§n 10 h/p√§iv√§, varhaiskasvatusmaksu 18,00 ‚ā¨/p√§iv√§Tilap√§inen varhaiskasvatus, enint√§√§n 5 h/p√§iv√§, varhaiskasvatusmaksu 12,00 ‚ā¨/p√§iv√§ Tilap√§inen varhaiskasvatus voi kest√§√§ kuukaudessa enint√§√§n 5 p√§iv√§√§, ja tilap√§isest√§ varhaiskasvatuksesta peritt√§v√§ maksu ei ole tulosidonnainen. Poissaolon vaikutus p√§iv√§hoitomaksuun Tilap√§iset poissaolot eiv√§t vaikuta peritt√§v√§√§n kuukausimaksuun. Poikkeukset: Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa p√§iv√§hoidosta yli 10 p√§iv√§√§ kalenterikuukaudessa, maksuna perit√§√§n puolet kuukausimakusta.  Jos lapsi on muusta syyst√§ poissa p√§iv√§hoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna perit√§√§n puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa p√§iv√§hoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei perit√§. (Yksi l√§sn√§olop√§iv√§ = koko kuukauden maksu)  Perhep√§iv√§hoidossa olevan lapsen osalta p√§ivitt√§inen varhaiskasvatusmaksu voidaan v√§hent√§√§, mik√§li lapsen oma perhep√§iv√§hoitaja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mik√§li lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan j√§rjest√§m√§√§ varhaiskasvatusta - ei k√§yt√§ siis varahoitoa.  Maksuton kuukausi Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden 1.8. - 31.7., maksu perit√§√§n 11 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan peri√§ 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syyst√§ kuin sairauden vuoksi enint√§√§n kolme nelj√§sosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatusp√§ivien m√§√§r√§st√§. Poissaolop√§ivin√§ otetaan huomioon vain etuk√§teen ilmoitetut p√§iv√§t. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja p√§√§ttyminen Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai p√§√§ttyy kesken kuukauden, maksuna perit√§√§n perheelle m√§√§r√§tty kuukausimaksu jaettuna toimintap√§ivill√§ ja kerrottuna hoitop√§ivien m√§√§r√§ll√§. Maksu perit√§√§n varhaiskasvatusp√§√§t√∂ksess√§ vahvistetusta hoidon aloitusp√§iv√§m√§√§r√§st√§ alkaen. Jos lapselle my√∂nnetty√§ varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eik√§ sit√§ ole peruutettu ennen kunnan p√§√§t√∂ksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan maksuna peri√§ puolet asiakasmaksulain mukaan m√§√§r√§ytyv√§st√§ kuukausimaksusta. Peruuttamatta j√§tetyst√§ varhaiskasvatuksesta peritt√§v√§ maksu Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eiv√§tk√§ peruuta sit√§, perit√§√§n puolet asiakasmaksulain mukaan m√§√§r√§ytyv√§st√§ kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole m√§√§r√§tty asiakasmaksua, voidaan peri√§ puolet pienimm√§st√§ peritt√§v√§st√§ maksusta (27 ‚ā¨). Maksun m√§√§r√§ytyminen tilanteessa, jossa vanhemmat/huoltajat asuvat eri osoitteissa Mik√§li huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, m√§√§r√§t√§√§n lapsen varhaiskasvatuksesta vain yksi maksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on v√§est√∂rekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu m√§√§r√§tt√§v√§ erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteens√§ enemp√§√§ kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (290 ‚ā¨) Isyysvapaa Jos is√§ pit√§√§ isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden j√§lkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka s√§ilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitet√§√§n lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan p√§√§t√∂s isyysrahakaudesta hyvitett√§v√§n varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Tulotietoilmoitus Varhaiskasvatusmaksu m√§√§r√§ytyy lapselle varatun varhaiskasvatustarpeen, perhekoon ja tulojen perusteella. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mik√§li maksuksi tulee korkein maksu. Maksua voidaan alentaa vanhemman tai huoltajan toimittamien tulotietoasiakirjojen perusteella asiakirjojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan lis√§ksi aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa, elokuun aikana kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa v√§litt√∂m√§sti, ja niiden perusteella laskettu uusi maksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua ei alenneta takautuvasti. Mik√§li tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Tulotiedot tulee toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun menness√§, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mik√§li tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.  Tulotiedot toimitetaan osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Varhaiskasvatusmaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen Varhaiskasvatusmaksun alentaminen tai perim√§tt√§ j√§tt√§minen (Asiakasmaksulaki 13 ¬ß) Varhaiskasvatusmaksun alentamisesta tai perim√§tt√§ j√§tt√§misest√§ p√§√§tt√§√§ varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella. ____________________________________________________________________________________________
A-- A- A A+ A++Isotalo, Anita
sivistysosaston hallintosihteeri
Mobile: 044 435 5301
Laaksonen, Pirkko
asianhallintasihteeri
Mobile: 044 435 5501
Palmroth, Viviana
yleishallinto toimistosihteeri, päivähoitolaskutus
Mobile: 044 435 5502
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!