Lukuvuositiedote

Haku

Tekstin koko

A- A A+
HAKU, TEKSTIN KOKO
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg
  • sl4.jpg
  • sl5.jpg

Lukuvuosi 2017-2018 työ- ja loma-ajat

Työajat: Syyslukukausi 2017:
Syyslukukausi ti 15.8. - pe 22.12.2017, 91 työpäivää
Syysloma to 19.10. - pe 20.10.2017, 2 työpäivää

Kevätlukukausi 2018:
Kevätlukukausi ma 8.1. - la 2.6.2018, 97 työpäivää
Talviloma ma 19.2. - su 25.2.2018, vko 8
Esiopetus päättyy torstaina 31.5.2018

Päivittäinen työaika:
1. oppitunti 8.00-8.45, ennen koulupäivän alkua ei ole välituntivalvontaa
2. oppitunti 9.00-9.45
3. oppitunti 10.00-10.45
4. oppitunti 11.15-12.00
5. oppitunti 12.15-13.00
6. oppitunti 13.15-14.00
7. oppitunti 14.15-15.00
Ruokailut ovat klo 10.30 -12.00 välisenä aikana, iltapäivän yhdystunnit (kaksi tuntia samaa ainetta peräkkäin) alkavat klo 13.30 ja päättyvät klo 15.00.

Koulun henkilökunta
1.lk Heidi Antola 044-4355 336
2.lk Katja Bacso 044-4355 338
3.lk Nelli Helenius 044-4355 339
4.lk Juha Pulli 044-4355 331
5A lk Jussi Knuutila 044-4355 334
5B lk Keijo Einiö 044-4355 329
6.lk, koulun rehtori Marjo Wiberg 044-4355 330
Sari Päiviö, erityisesikoulu 044-4355 332
Anu Vapola, esikoulu 044-4355 364
Katri Koskela,
erityisopettaja esikoulu 044-4355 335
päivähoito 044-4355 333
Piia Tuominiemi,
laaja-alainen erityisopettaja 044-4355 337
Marika Tuomi-Cook,
englannin/ruotsin opettaja 044-4355 328
ap- toiminta 044-4355 325
Sari Sinisalo,
palveluvastaava (keittiö) 044-4355 443
Ari Krouvila, kiinteistönhoitaja 044-4355 412
Josefina Laihonen koulunkäynninohjaaja
Maija Lönnroth koulunkäynninohjaaja
Virpi Lempinen koulunkäynninohjaaja
Teija Nurminen koulunkäynninohjaaja
Sinikka Rauhala koulunkäynninohjaaja
Marjaana Raunio koulunkäynninohjaaja
Heidi Varjonen koulunkäynninohjaaja
Saila Lahtonen lastenhoitaja päivähoidossa
Pirjo Kotamäki lastenhoitaja päivähoidossa
Päivi Tapani siivous

Koulun sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tervetuloa aloittamaan yhteistä kouluvuotta kanssamme!
Lasta päivähoitoon, eskariin tai kouluun tuotaessa tai haettaessa teillä on käytössänne koulun alapihan pysäköintialueen (iso kenttä) Vahdontien puoleinen pääty tai pellon puoleinen pitkä sivu.
Koulun yläpihalle saa ajaa aamulla ennen klo 7.00 ja iltapäivällä klo 16 jälkeen.

Koulun kerhotoiminta jatkuu syksyllä. Kerhoon tai kerhosta kotiin ei ole kuljetusta. Opettajat laittavat alkavista kerhoista tiedotteet koteihin ensimmäisten kouluviikkojen aikana.

Vanhempainyhdistys Nokiva tiedottaa erikseen omasta toiminnastaan nyt myös koulun kotisivujen kautta sekä omilla Facebook-sivuillaan.

Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja 1.-6. luokan oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 5 km. Esioppilaista koulukuljetukseen oikeutettuja ovat oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 2 km. Tarkemmat sivistyslautakunnan päättämät koulukuljetukseen periaatteet löytyvät Nousiaisten kunnan sivuilta. Muille kuljetusta tarvitseville oppilaille huoltajat voivat ostaa kortin TLO: n busseihin tai anoa ns. ohiajavaa kuljetusta. Ohiajavalla kuljetuksella tarkoitetaan taksia tai linja-autoa, joka ajaa kunnan koulukuljetuksia varten kilpailuttamaa reittiä. Ohiajava kuljetus myönnetään ensin pienimmille oppilaille, autoissa reiteillä olevien vapaiden paikkojen mukaan. Ohiajavan koulukuljetuksen käytöstä laskutetaan lukukausittain linja-autojen alimman kertamaksun mukaan. Anomuskaavakkeen ohiajavan
kuljetuksen käyttöön saa koululta tai kunnan verkkosivuilta. Anomuskaavakkeet toimitetaan Juha Pullille. Hän selvittää liikennöitsijöiltä reitillä olevat vapaat paikat ja tekee asiasta ehdollisen päätöksen.

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden osalta kunta on tehnyt sopimuksen Matkahuollon kanssa, ja tilannut oppilaille matkakortit. Ko. oppilaat saavat matkakorttinsa koululta ensimmäisenä koulupäivänä. Muut oppilaat, jotka haluavat käyttää tätä ns. kaikille avointa julkista liikennettä, voivat ostaa kortin Matkahuollosta. Kaikki muu Nousiaisten kunnan sisäinen koululaiskuljetus on tilausliikennettä. Anomuksesta muukin kuin kuljetukseen oikeutettu oppilas voi päästä mukaan tilausliikenteenä järjestettyyn kuljetukseen, jos kuljetuksessa on tilaa.
Tämä kuljetus on oppilaalle maksullista.

Pyörällä kouluun tulevilla oppilailla on pyöräilykypärä päässä. Pyörä laitetaan pyörätelineeseen koulun rinteessä. Pyörien luona ei oleskella välituntien aikana.

Koulun kotisivut ovat osoitteessa http://www.nousiainen.fi/index.php/opetus-ja-koulutus/peruskoulut/kirkonpiirin-koulu.
Ajantasaisin tieto tulee koteihin Wilman välityksellä tai tarvittaessa paperiversiona. Sopikaa kotona paikka, johon oppilaanne laittaa koulusta lähetetyt kokeet ja tiedotteet.
Allekirjoitetut tiedotteet ja kokeet palautetaan kouluun seuraavana koulupäivänä.

Erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Lisäksi oppilaille annetaan puheopetusta. Säännöllisen erityisopetuksen tarpeesta tiedotetaan kotiin. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä erityisopettajaan. Säännöllisesti (esim. kerran viikossa tai useammin) erityisopetukseen osallistuvalle oppilaalle tehdään ensin huoltajien ja opettajien kanssa yhteistyössä pedagoginen arvio ja sen pohjalta tarvittaessa tehostetun tuen oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. opetuksen tavoitteet ja opetusmenetelmät.

Kouluruokailu
Ruokailut tapahtuvat koulun omassa ruokalassa klo 10.30 ja 12.00 välisenä aikana. Koulussa ruokailussa maistetaan kaikkea, maistiainen on 1 tl. Oppilas, joka ottaa itse ruokansa linjastosta, myös syö ottamansa ruoan. Ruokailussa käytetään veistä ja haarukkaa. Lautasella on kohtuudella kaikkea. Pitkinä koulupäivinä oppilaat voivat ottaa mukaansa omat terveelliset eväät (leipä/ hedelmä/välipalapatukka/vihanneksia). Eväiden syönnistä sovitaan opettajan kanssa. Yleensä eväät on syöty klo 13.15 päättyvän välitunnin jälkeen. Koulun ruoka tulee keskuskeittiöstä Henrikin koululta. Pääsääntöisesti meillä on sama ruokalista. Oppilaan allergiat tai erityisruokavaliot tulee ilmoittaa koululle ja liittää mukaan lääkärintodistukset.

Poissaolo koulusta
Oppilaan poissaolon syy ilmoitetaan kouluun mahdollisimman pian. Poissaolon aikana tekemättä jääneistä tehtävistä oppilas ottaa vanhempiensa avustuksella päivittäin selvää luokkatoverilta tai niiltä opettajilta, joiden tunteja on poissaolon aikana ollut. Luvan koulusta poissaoloon antaa luokanopettaja enintään kolmeksi päiväksi ja yli kolme ja enintään 30 päivän poissaoloihin luvan myöntää koulunrehtori. Sitä pidempiin poissaoloihin luvan myöntää sivistysjohtaja. Koulusta voi olla poissa muun syyn kuin sairauden vuoksi vain opettajan, koulunrehtorin tai lautakunnan luvalla. Lomamatkoista aiheutuvien poissaolojen aikana tapahtuvasta opintojen etenemisestä vastaavat oppilas ja huoltajat. Näistä poissaoloista ei saa aiheutua tukiopetustarvetta

Tukiopetus
Tukiopetusta järjestetään oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoista, muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea tai, jonka katsotaan tarvitsevan etukäteen apua uuden asian omaksumisessa. Tukiopetusta voidaan antaa koulutuntien aikana tai niiden ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksen antamiseen tekee ensisijaisesti opettaja. Huoltajat voivat tarvittaessa pyytää lapselleen tukiopetusta. Säännöllisesti tukiopetuksessa käyvälle oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. tukiopetuksen tavoitteet ja opetuksen tavat.

Koulukuraattori
- selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla
- tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita
- edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä
- osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa
- konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä
- ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä
- osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön
Ota yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista.
Koulumme koulukuraattorina toimi Anna Pohjola ja hänet tavoittaa puhelimitse (044-4357 839) sekä Wilman kautta.

Koulupsykologi
Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunneelämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin palvelut koskevat myös esikouluikäisiä lapsia. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30), sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai wilman kautta. Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Psykologin päätyöpiste sijaitsee kunnantalolla, mutta hän tapaa varsinkin oppilaita myös koululla.

Koulukiusaaminen
KiVa- kouluohjelmassa.
kiusaaminen määritellään seuraavasti: kiusaaminen on aggressiivista käyttäytymistä / pahan mielen, harmin tai haitan aiheuttamista, joka on
- toistuvaa
- tahallista
- kohdistuu suhteellisen puolustuskyvyttömään lapseen tai nuoreen
Kiusaamisen määrittelyssä keskeistä on teon tahallisuus ja systemaattisuus.

Kiusaamiseen liittyvät roolit:
Kiusattu
Kiusaaja
- hakee kiusaamisella vahvistusta ja suosiota itselleen
Kiusaajan apuri
- mukana avustajana ja seuraajana
- toteuttaa kiusaajan käskyä
- käytöksellään osoittaa hyväksyvänsä kiusaamisen (naurua ym.)
Hiljainen hyväksyjä
- hyväksyy kiusaamisen pysyttelemällä hiljaa, eikä kerro kiusaamisesta opettajalle tai vanhemmille
Kiusatun puolustaja
- puolustaa kiusattua
- kertoo kiusaamisesta aikuiselle
Kiusaamiseen puututaan aina.
Kiusaamistapauksessa:
1. Ottakaa heti yhteys koululle. Koululla tiedon vastaanottanut henkilö täyttää seulontalomakkeen antamienne tietojen perusteella.
2. Koulutiimi (tiimin kokoonpano vaihtelee) tekee seulontalomakkeen perusteella päätöksen jatko-toimenpiteistä.
3. Kiusaamistapauksessa tiimi keskustelee ensimmäiseksi kiusatun kanssa ja sen jälkeen kiusaajan / kiusaajien kanssa.
4. Tiimi käy kiusaajan / kiusaajien kanssa seurantakeskustelut sovitun ajan kuluttua, esim. kaksi viikkoa. Tarvittaessa myös kiusattu on paikalla.
5. Osapuolten vanhemmille ilmoitetaan asiasta ja tarvittaessa heidät kutsutaan koululle.
6. Kuluneiden viikkojen aikana tapahtuman osapuolten käyttäytymistä seurataan.
Kiusaamista ei ole
- konflikti
- riita
- tappelu
Muut riita- ja konfliktitapaukset selvitetään myös.
Huoltajat voivat tukea ja rohkaista lastaan ja ennalta ehkäistä kiusaamista:
- ohjaamalla toisen huomioon ottavaan käytökseen, ratkaisemaan kiistat ilman nimittelyä ja lyöntejä
- antamalla lapselleen aikaa joka päivä
- pyrkimällä luomaan kotiin turvallinen ilmapiiri
- opettamalla lapselle tapoja puolustautua ystävällisin sanoin
- rohkaisemalla lasta ystävystymään
- tukemalla koulun ja kodin yhteistyötä

Terveydenhoito
Terveydenhoitajan vastaanotto on Kirkonpiirin koululla tiistaisin ja torstaisin. Tiistaiaamupäivät (22.8,19.9,17.10,21.11 ja 19.12) klo.8-12.00 terveydenhoitaja on Ihalaisten koululla.
(Muutoksia Ihalaisten koulun käyntipäiviin voi myöhemmin tulla)
Tiistaisin ja torstaisin on kouluvastaanotolla ajanvaraukseton avovastaanotto oppilaille klo.12-13.00.
Puhelinaika on ma-pe klo.12.30-13.00 p.044-4357571
Oppilasta koskevissa asioissa huoltajien toivotaan olevan puhelimitse yhteydessä terveydenhoitajaan.Sähköpostin / Wilman kautta emme saa oppilaiden terveys/sairausasioita hoitaa.

Hammashuolto
Koulun oppilaiden hammashuolto on Nousiaisten hammashoitolassa. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.
Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.
Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille. Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan. 
Kiireellinen hoito esim. särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään hoitamaan päivystysajoilla. Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi arkisin klo 8.00-16.00, ajanvaraus klo 8-15.30 puh 02 4477 700Säryt mielellään klo 8-10.00.
Kiireellinen hammashoito annetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä (Savitehtaankatu 1, Turku). Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimitse samana päivänä arkisin klo 15.30-18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00-11.00, puh. 02 3131 564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800. 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Vuositarkastukseen oppilaat kutsutaan luokittain ilman erillistä ajanvarausta.

Koulun yhteyshenkilöt ovat hml Miia Havikallio / hh Mirva Heikkilä ja shg Erja Hakamäki. Hammaslääkäriin lähdetään koululta taksilla klo 9.00 tai 10.00. Oppilaan koulupäivän alkaessa myöhemmin hänen on tultava kouluun ajoissa.

Oikomishoidon hammaslääkäri on Mynämäellä, puh. 02 447 7631. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta. Huoltajat kuljettavat oppilaat oikomishoitoon.

Koulutapaturmat

Oppilaat on vakuutettu niiden tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli Maskun terveyskeskuksessa. Myös koulutapaturman vuoksi illalla tapahtuvat lääkärissä käynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, ei yksityisillä lääkäriasemilla. (Vakuutusyhtiöt eivät korvaa koulutapaturman hoitoa yksityisellä lääkäriasemalla). Tapaturman sattuessa kouluaikana oppilaalle järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aikuinen saattajaksi, aina kun se on mahdollista. Tapaturmasta tiedotetaan mahdollisimman pian huoltajalle.

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Käyttäydy rauhallisesti.
- Käytävissä ja portaissa liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, juokseminen on kiellettyä.
- Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. oppilailla oppimiseen opettajilla opettamiseen muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen
- Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus kokea itsensä turvatuksi. Ketään kohtaan ei saa käyttää loukkaavaa kieltä tai ruumiillisesti vahingoittaa ketään.
2. Ole ystävällinen kaikille.
- Heikompia tovereita tulee suojella ja auttaa.
- Kaikissa tilanteissa on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti.
Erityisesti on huomioitava:
- tervehtiminen
- sopimaton kielenkäyttö, esim. kiroileminen, nimittely eivät kuulu kouluun
- rehellisyys, esim. tahattoman vahingon tai tahallisen vahingon tuottamuksen tunnustaminen (ilmoita vahingosta heti opettajalle tai muulle aikuiselle)
- Kouluvilppi, esim. lunttaaminen on kielletty ja siitä seuraa ilmoitus kotiin
3. Huolehdi tehtävistäsi sekä koulussa että kotona.
- Oppitunneille on saavuttava ajoissa ja oppitunnin päättyessä on välittömästi poistuttava välitunnille.
- Oppitunneilla tehtävät tehdään siististi ja huolellisesti. Oppilaan viittauksesta opettaja tietää mennä antamaan lisäohjeita.
- Läksyt tehdään kotona huolellisesti. 3.-6.luokkalaiset jäävät tunnin jälki-istuntoon unohdettuaan tehdä läksynsä viisi kertaa.
4. Käsittele koulun ja omaa omaisuutta huolellisesti
- Halutessasi lainata koulun välineitä oppitunnilla tai välitunnilla pyydä siihen lupa.
- Palauta käyttämäsi välineet takaisin niiden omille paikoille heti, kun et enää tarvitse niitä.
- Päällystä kaikki oppikirjasi ja vihkosi.
- Älä heittele koulureppuasi.
- Tuo kouluun vain koulussa välttämätön oma omaisuutesi.
- Laita nimi kaikkiin tavaroihisi.
- Koulussa mukana oleva oma kännykkä on kiinni / äänettömänä koulupäivän ajan
- ja se pysyy laukussa.
- Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta kännykästä.
- Kouluun saa tuoda rahaa yhteisinä keräyspäivinä, esim. nälkäpäivä
- Roskat laitetaan roskikseen.
- Siivoa omat jälkesi oppituntien jälkeen.
5. Liikunta- ja käsityötiloissa ei saa oleskella ilman lupaa. Käsityössä ei saa käyttää koneita ilman opettajan lupaa ja valvontaa.
6. Käytä pyöräilykypärää ja heijastinta koulumatkalla.
- Noudata liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita.
- Ole varovainen liikkuessasi koulutiellä.
7. Noudata koulukyydityksessä hyviä tapoja.
- Tervehdi kuljettajaa ja jo kyydissä olevia tuttaviasi.
- Linja-autossa ja taksissa puhutaan hillitysti.
- Jokainen istuu omalla paikallaan matkan ajan.
- Seistessä pidetään kiinni esim. penkistä.
8. Koulupäivän aikana oppilas saa poistua koulun alueelta vain opettajan luvalla.
9. Oppilas saa olla poissa koulusta:
- Ollessaan sairaana tai muusta syystä, huoltajan on ilmoitettava kouluun asiasta mahdollisimman pian Wilmassa tai
sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai tekstiviestinä luokan / koulun puhelimeen.
- Luokanopettajan luvalla kolme päivää.
- Koulun rehtorin luvalla pidempään kuin kolme päivää.
- Sivistyslautakunnan luvalla yli 30 koulupäivää.
10. Tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty oppilaiden käyttöön tarkoitetulla alueella. Perusopetuslaki 35§: ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. ”
KOULUN VÄLITUNTISÄÄNNÖT
1. Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
- Luvan sisällä oleskeluun välitunnin tai oppituntien aikana antaa opettaja.
- Sateen tai pakkasten aikana voidaan antaa lupa olla välitunti sisällä. Em. luvan antamisesta on opettajien yhteisesti päätettävä.
- Kunkin luokan opettaja huolehtii, että hänen oppilaansa menevät ulos.
- Luokan ollessa pihalla muulloin kuin välituntiaikana on opettajan valvottava luokkansa itse.
- Välitunnin jälkeen kopistele kurat jaloistasi ja talvella harjaa lumi vaatteistasi ja kengistäsi.
- Liukkaalla ja kuraisella säällä ainoastaan yläpiha on välituntialuetta ja kaikissa
rinteissä kulkeminen on kielletty.
2. Huonolla ilmalla (pakkanen, kova tuuli tai sade) luokkiin saa opettajan tai muun koulun henkilökunnan edustajan luvalla tulla viisitoista minuuttia ennen koulupäivän alkua klo 7.45, 8.45 ja 9.45
- Luokissa tehdään hiljaisia juttuja.
- Muulloin luokkaan tullaan kellon soidessa sisälle. Myös reppu tuodaan sisälle vasta silloin.
3. Palloa pelataan ainoastaan silloin, kun pihalla ei ole autoja.
- Säännön rikkomisesta seuraa loppupäivän pelikielto.
4. Lumipalloja, kiviä tai lunta yms. ei saa heittää.
5. Mäkeä lasketaan siinä mäessä, jossa siihen on lupa. Mäkeä lasketaan pyllyliukua ja jalat menosuuntaan ilman alkuvauhteja.
6. Alapihalle kuljetaan neuvottua reittiä pitkin.
7. Välitunnilla käytetyt välineet palautetaan omille paikoilleen jokaisen välitunnin päätyttyä.
8. Roskat laitetaan roskakoriin.

  Click to listen highlighted text! Kirkonpiirin koulun lukuvuositiedote Tulosta Sähköposti Lukuvuosi 2017-2018 työ- ja loma-ajatTyöajat: Syyslukukausi 2017: Syyslukukausi ti 15.8. - pe 22.12.2017, 91 työpäivää Syysloma to 19.10. - pe 20.10.2017, 2 työpäivää Kevätlukukausi 2018: Kevätlukukausi ma 8.1. - la 2.6.2018, 97 työpäivää Talviloma ma 19.2. - su 25.2.2018, vko 8 Esiopetus päättyy torstaina 31.5.2018 Päivittäinen työaika:1. oppitunti 8.00-8.45, ennen koulupäivän alkua ei ole välituntivalvontaa2. oppitunti 9.00-9.453. oppitunti 10.00-10.454. oppitunti 11.15-12.005. oppitunti 12.15-13.006. oppitunti 13.15-14.007. oppitunti 14.15-15.00Ruokailut ovat klo 10.30 -12.00 välisenä aikana, iltapäivän yhdystunnit (kaksi tuntia samaa ainetta peräkkäin) alkavat klo 13.30 ja päättyvät klo 15.00. Koulun henkilökunta1.lk Heidi Antola 044-4355 3362.lk Katja Bacso 044-4355 3383.lk Nelli Helenius 044-4355 3394.lk Juha Pulli 044-4355 3315A lk Jussi Knuutila 044-4355 3345B lk Keijo Einiö 044-4355 3296.lk, koulun rehtori Marjo Wiberg 044-4355 330Sari Päiviö, erityisesikoulu 044-4355 332Anu Vapola, esikoulu 044-4355 364Katri Koskela,erityisopettaja esikoulu 044-4355 335päivähoito 044-4355 333Piia Tuominiemi,laaja-alainen erityisopettaja 044-4355 337Marika Tuomi-Cook,englannin/ruotsin opettaja 044-4355 328ap- toiminta 044-4355 325Sari Sinisalo,palveluvastaava (keittiö) 044-4355 443Ari Krouvila, kiinteistönhoitaja 044-4355 412Josefina Laihonen koulunkäynninohjaajaMaija Lönnroth koulunkäynninohjaajaVirpi Lempinen koulunkäynninohjaajaTeija Nurminen koulunkäynninohjaajaSinikka Rauhala koulunkäynninohjaajaMarjaana Raunio koulunkäynninohjaajaHeidi Varjonen koulunkäynninohjaajaSaila Lahtonen lastenhoitaja päivähoidossaPirjo Kotamäki lastenhoitaja päivähoidossaPäivi Tapani siivous Koulun sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloakabfc2c4d68c619b23739507fff5ef41a).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyabfc2c4d68c619b23739507fff5ef41a = etunimi.sukunimi + @; addyabfc2c4d68c619b23739507fff5ef41a = addyabfc2c4d68c619b23739507fff5ef41a + edu + . + nousiainen + . + fi; var addy_textabfc2c4d68c619b23739507fff5ef41a = etunimi.sukunimi + @ + edu + . + nousiainen + . + fi;document.getElementById(cloakabfc2c4d68c619b23739507fff5ef41a).innerHTML += +addy_textabfc2c4d68c619b23739507fff5ef41a+; Tervetuloa aloittamaan yhteistä kouluvuotta kanssamme!Lasta päivähoitoon, eskariin tai kouluun tuotaessa tai haettaessa teillä on käytössänne koulun alapihan pysäköintialueen (iso kenttä) Vahdontien puoleinen pääty tai pellon puoleinen pitkä sivu. Koulun yläpihalle saa ajaa aamulla ennen klo 7.00 ja iltapäivällä klo 16 jälkeen.Koulun kerhotoiminta jatkuu syksyllä. Kerhoon tai kerhosta kotiin ei ole kuljetusta. Opettajat laittavat alkavista kerhoista tiedotteet koteihin ensimmäisten kouluviikkojen aikana.Vanhempainyhdistys Nokiva tiedottaa erikseen omasta toiminnastaan nyt myös koulun kotisivujen kautta sekä omilla Facebook-sivuillaan.Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja 1.-6. luokan oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 5 km. Esioppilaista koulukuljetukseen oikeutettuja ovat oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 2 km. Tarkemmat sivistyslautakunnan päättämät koulukuljetukseen periaatteet löytyvät Nousiaisten kunnan sivuilta. Muille kuljetusta tarvitseville oppilaille huoltajat voivat ostaa kortin TLO: n busseihin tai anoa ns. ohiajavaa kuljetusta. Ohiajavalla kuljetuksella tarkoitetaan taksia tai linja-autoa, joka ajaa kunnan koulukuljetuksia varten kilpailuttamaa reittiä. Ohiajava kuljetus myönnetään ensin pienimmille oppilaille, autoissa reiteillä olevien vapaiden paikkojen mukaan. Ohiajavan koulukuljetuksen käytöstä laskutetaan lukukausittain linja-autojen alimman kertamaksun mukaan. Anomuskaavakkeen ohiajavankuljetuksen käyttöön saa koululta tai kunnan verkkosivuilta. Anomuskaavakkeet toimitetaan Juha Pullille. Hän selvittää liikennöitsijöiltä reitillä olevat vapaat paikat ja tekee asiasta ehdollisen päätöksen.Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden osalta kunta on tehnyt sopimuksen Matkahuollon kanssa, ja tilannut oppilaille matkakortit. Ko. oppilaat saavat matkakorttinsa koululta ensimmäisenä koulupäivänä. Muut oppilaat, jotka haluavat käyttää tätä ns. kaikille avointa julkista liikennettä, voivat ostaa kortin Matkahuollosta. Kaikki muu Nousiaisten kunnan sisäinen koululaiskuljetus on tilausliikennettä. Anomuksesta muukin kuin kuljetukseen oikeutettu oppilas voi päästä mukaan tilausliikenteenä järjestettyyn kuljetukseen, jos kuljetuksessa on tilaa. Tämä kuljetus on oppilaalle maksullista.Pyörällä kouluun tulevilla oppilailla on pyöräilykypärä päässä. Pyörä laitetaan pyörätelineeseen koulun rinteessä. Pyörien luona ei oleskella välituntien aikana.Koulun kotisivut ovat osoitteessa http://www.nousiainen.fi/index.php/opetus-ja-koulutus/peruskoulut/kirkonpiirin-koulu.Ajantasaisin tieto tulee koteihin Wilman välityksellä tai tarvittaessa paperiversiona. Sopikaa kotona paikka, johon oppilaanne laittaa koulusta lähetetyt kokeet ja tiedotteet.Allekirjoitetut tiedotteet ja kokeet palautetaan kouluun seuraavana koulupäivänä. ErityisopetusOppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Lisäksi oppilaille annetaan puheopetusta. Säännöllisen erityisopetuksen tarpeesta tiedotetaan kotiin. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä erityisopettajaan. Säännöllisesti (esim. kerran viikossa tai useammin) erityisopetukseen osallistuvalle oppilaalle tehdään ensin huoltajien ja opettajien kanssa yhteistyössä pedagoginen arvio ja sen pohjalta tarvittaessa tehostetun tuen oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. opetuksen tavoitteet ja opetusmenetelmät. KouluruokailuRuokailut tapahtuvat koulun omassa ruokalassa klo 10.30 ja 12.00 välisenä aikana. Koulussa ruokailussa maistetaan kaikkea, maistiainen on 1 tl. Oppilas, joka ottaa itse ruokansa linjastosta, myös syö ottamansa ruoan. Ruokailussa käytetään veistä ja haarukkaa. Lautasella on kohtuudella kaikkea. Pitkinä koulupäivinä oppilaat voivat ottaa mukaansa omat terveelliset eväät (leipä/ hedelmä/välipalapatukka/vihanneksia). Eväiden syönnistä sovitaan opettajan kanssa. Yleensä eväät on syöty klo 13.15 päättyvän välitunnin jälkeen. Koulun ruoka tulee keskuskeittiöstä Henrikin koululta. Pääsääntöisesti meillä on sama ruokalista. Oppilaan allergiat tai erityisruokavaliot tulee ilmoittaa koululle ja liittää mukaan lääkärintodistukset. Poissaolo koulustaOppilaan poissaolon syy ilmoitetaan kouluun mahdollisimman pian. Poissaolon aikana tekemättä jääneistä tehtävistä oppilas ottaa vanhempiensa avustuksella päivittäin selvää luokkatoverilta tai niiltä opettajilta, joiden tunteja on poissaolon aikana ollut. Luvan koulusta poissaoloon antaa luokanopettaja enintään kolmeksi päiväksi ja yli kolme ja enintään 30 päivän poissaoloihin luvan myöntää koulunrehtori. Sitä pidempiin poissaoloihin luvan myöntää sivistysjohtaja. Koulusta voi olla poissa muun syyn kuin sairauden vuoksi vain opettajan, koulunrehtorin tai lautakunnan luvalla. Lomamatkoista aiheutuvien poissaolojen aikana tapahtuvasta opintojen etenemisestä vastaavat oppilas ja huoltajat. Näistä poissaoloista ei saa aiheutua tukiopetustarvetta TukiopetusTukiopetusta järjestetään oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoista, muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea tai, jonka katsotaan tarvitsevan etukäteen apua uuden asian omaksumisessa. Tukiopetusta voidaan antaa koulutuntien aikana tai niiden ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksen antamiseen tekee ensisijaisesti opettaja. Huoltajat voivat tarvittaessa pyytää lapselleen tukiopetusta. Säännöllisesti tukiopetuksessa käyvälle oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. tukiopetuksen tavoitteet ja opetuksen tavat. Koulukuraattori- selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla- tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita- edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä- osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa- konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä- ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä- osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhönOta yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista.Koulumme koulukuraattorina toimi Anna Pohjola ja hänet tavoittaa puhelimitse (044-4357 839) sekä Wilman kautta. KoulupsykologiKoulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunneelämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin palvelut koskevat myös esikouluikäisiä lapsia. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30), sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloak5301db4bd2396e4364c622d318c2399b).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy5301db4bd2396e4364c622d318c2399b = liisa.saarinen + @; addy5301db4bd2396e4364c622d318c2399b = addy5301db4bd2396e4364c622d318c2399b + soteakseli + . + fi; var addy_text5301db4bd2396e4364c622d318c2399b = liisa.saarinen + @ + soteakseli + . + fi;document.getElementById(cloak5301db4bd2396e4364c622d318c2399b).innerHTML += +addy_text5301db4bd2396e4364c622d318c2399b+; tai wilman kautta. Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Psykologin päätyöpiste sijaitsee kunnantalolla, mutta hän tapaa varsinkin oppilaita myös koululla.KoulukiusaaminenKiVa- kouluohjelmassa.kiusaaminen määritellään seuraavasti: kiusaaminen on aggressiivista käyttäytymistä / pahan mielen, harmin tai haitan aiheuttamista, joka on- toistuvaa- tahallista- kohdistuu suhteellisen puolustuskyvyttömään lapseen tai nuoreenKiusaamisen määrittelyssä keskeistä on teon tahallisuus ja systemaattisuus.Kiusaamiseen liittyvät roolit:KiusattuKiusaaja- hakee kiusaamisella vahvistusta ja suosiota itselleenKiusaajan apuri- mukana avustajana ja seuraajana- toteuttaa kiusaajan käskyä- käytöksellään osoittaa hyväksyvänsä kiusaamisen (naurua ym.)Hiljainen hyväksyjä- hyväksyy kiusaamisen pysyttelemällä hiljaa, eikä kerro kiusaamisesta opettajalle tai vanhemmilleKiusatun puolustaja- puolustaa kiusattua- kertoo kiusaamisesta aikuiselleKiusaamiseen puututaan aina.Kiusaamistapauksessa:1. Ottakaa heti yhteys koululle. Koululla tiedon vastaanottanut henkilö täyttää seulontalomakkeen antamienne tietojen perusteella.2. Koulutiimi (tiimin kokoonpano vaihtelee) tekee seulontalomakkeen perusteella päätöksen jatko-toimenpiteistä.3. Kiusaamistapauksessa tiimi keskustelee ensimmäiseksi kiusatun kanssa ja sen jälkeen kiusaajan / kiusaajien kanssa.4. Tiimi käy kiusaajan / kiusaajien kanssa seurantakeskustelut sovitun ajan kuluttua, esim. kaksi viikkoa. Tarvittaessa myös kiusattu on paikalla.5. Osapuolten vanhemmille ilmoitetaan asiasta ja tarvittaessa heidät kutsutaan koululle.6. Kuluneiden viikkojen aikana tapahtuman osapuolten käyttäytymistä seurataan.Kiusaamista ei ole- konflikti- riita- tappeluMuut riita- ja konfliktitapaukset selvitetään myös.Huoltajat voivat tukea ja rohkaista lastaan ja ennalta ehkäistä kiusaamista:- ohjaamalla toisen huomioon ottavaan käytökseen, ratkaisemaan kiistat ilman nimittelyä ja lyöntejä- antamalla lapselleen aikaa joka päivä- pyrkimällä luomaan kotiin turvallinen ilmapiiri- opettamalla lapselle tapoja puolustautua ystävällisin sanoin- rohkaisemalla lasta ystävystymään- tukemalla koulun ja kodin yhteistyötäTerveydenhoitoTerveydenhoitajan vastaanotto on Kirkonpiirin koululla tiistaisin ja torstaisin. Tiistaiaamupäivät (22.8,19.9,17.10,21.11 ja 19.12) klo.8-12.00 terveydenhoitaja on Ihalaisten koululla.(Muutoksia Ihalaisten koulun käyntipäiviin voi myöhemmin tulla)Tiistaisin ja torstaisin on kouluvastaanotolla ajanvaraukseton avovastaanotto oppilaille klo.12-13.00.Puhelinaika on ma-pe klo.12.30-13.00 p.044-4357571Oppilasta koskevissa asioissa huoltajien toivotaan olevan puhelimitse yhteydessä terveydenhoitajaan.Sähköpostin / Wilman kautta emme saa oppilaiden terveys/sairausasioita hoitaa. HammashuoltoKoulun oppilaiden hammashuolto on Nousiaisten hammashoitolassa. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille. Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan. Kiireellinen hoito esim. särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään hoitamaan päivystysajoilla. Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi arkisin klo 8.00-16.00, ajanvaraus klo 8-15.30 puh 02 4477 700. Säryt mielellään klo 8-10.00.Kiireellinen hammashoito annetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä (Savitehtaankatu 1, Turku). Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimitse samana päivänä arkisin klo 15.30-18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00-11.00, puh. 02 3131 564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloak3e1cee762b01df132eb2d97a5a6f800a).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy3e1cee762b01df132eb2d97a5a6f800a = etunimi.sukunimi + @; addy3e1cee762b01df132eb2d97a5a6f800a = addy3e1cee762b01df132eb2d97a5a6f800a + soteakseli + . + fi; var addy_text3e1cee762b01df132eb2d97a5a6f800a = etunimi.sukunimi + @ + soteakseli + . + fi;document.getElementById(cloak3e1cee762b01df132eb2d97a5a6f800a).innerHTML += +addy_text3e1cee762b01df132eb2d97a5a6f800a+;  Vuositarkastukseen oppilaat kutsutaan luokittain ilman erillistä ajanvarausta. Koulun yhteyshenkilöt ovat hml Miia Havikallio / hh Mirva Heikkilä ja shg Erja Hakamäki. Hammaslääkäriin lähdetään koululta taksilla klo 9.00 tai 10.00. Oppilaan koulupäivän alkaessa myöhemmin hänen on tultava kouluun ajoissa.Oikomishoidon hammaslääkäri on Mynämäellä, puh. 02 447 7631. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta. Huoltajat kuljettavat oppilaat oikomishoitoon.KoulutapaturmatOppilaat on vakuutettu niiden tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli Maskun terveyskeskuksessa. Myös koulutapaturman vuoksi illalla tapahtuvat lääkärissä käynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, ei yksityisillä lääkäriasemilla. (Vakuutusyhtiöt eivät korvaa koulutapaturman hoitoa yksityisellä lääkäriasemalla). Tapaturman sattuessa kouluaikana oppilaalle järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aikuinen saattajaksi, aina kun se on mahdollista. Tapaturmasta tiedotetaan mahdollisimman pian huoltajalle.KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT1. Käyttäydy rauhallisesti.- Käytävissä ja portaissa liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, juokseminen on kiellettyä.- Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. oppilailla oppimiseen opettajilla opettamiseen muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen- Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus kokea itsensä turvatuksi. Ketään kohtaan ei saa käyttää loukkaavaa kieltä tai ruumiillisesti vahingoittaa ketään.2. Ole ystävällinen kaikille.- Heikompia tovereita tulee suojella ja auttaa.- Kaikissa tilanteissa on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti.Erityisesti on huomioitava:- tervehtiminen- sopimaton kielenkäyttö, esim. kiroileminen, nimittely eivät kuulu kouluun- rehellisyys, esim. tahattoman vahingon tai tahallisen vahingon tuottamuksen tunnustaminen (ilmoita vahingosta heti opettajalle tai muulle aikuiselle)- Kouluvilppi, esim. lunttaaminen on kielletty ja siitä seuraa ilmoitus kotiin3. Huolehdi tehtävistäsi sekä koulussa että kotona.- Oppitunneille on saavuttava ajoissa ja oppitunnin päättyessä on välittömästi poistuttava välitunnille.- Oppitunneilla tehtävät tehdään siististi ja huolellisesti. Oppilaan viittauksesta opettaja tietää mennä antamaan lisäohjeita.- Läksyt tehdään kotona huolellisesti. 3.-6.luokkalaiset jäävät tunnin jälki-istuntoon unohdettuaan tehdä läksynsä viisi kertaa.4. Käsittele koulun ja omaa omaisuutta huolellisesti- Halutessasi lainata koulun välineitä oppitunnilla tai välitunnilla pyydä siihen lupa.- Palauta käyttämäsi välineet takaisin niiden omille paikoille heti, kun et enää tarvitse niitä.- Päällystä kaikki oppikirjasi ja vihkosi.- Älä heittele koulureppuasi.- Tuo kouluun vain koulussa välttämätön oma omaisuutesi.- Laita nimi kaikkiin tavaroihisi.- Koulussa mukana oleva oma kännykkä on kiinni / äänettömänä koulupäivän ajan- ja se pysyy laukussa.- Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta kännykästä.- Kouluun saa tuoda rahaa yhteisinä keräyspäivinä, esim. nälkäpäivä- Roskat laitetaan roskikseen.- Siivoa omat jälkesi oppituntien jälkeen.5. Liikunta- ja käsityötiloissa ei saa oleskella ilman lupaa. Käsityössä ei saa käyttää koneita ilman opettajan lupaa ja valvontaa.6. Käytä pyöräilykypärää ja heijastinta koulumatkalla.- Noudata liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita.- Ole varovainen liikkuessasi koulutiellä.7. Noudata koulukyydityksessä hyviä tapoja.- Tervehdi kuljettajaa ja jo kyydissä olevia tuttaviasi.- Linja-autossa ja taksissa puhutaan hillitysti.- Jokainen istuu omalla paikallaan matkan ajan.- Seistessä pidetään kiinni esim. penkistä.8. Koulupäivän aikana oppilas saa poistua koulun alueelta vain opettajan luvalla.9. Oppilas saa olla poissa koulusta:- Ollessaan sairaana tai muusta syystä, huoltajan on ilmoitettava kouluun asiasta mahdollisimman pian Wilmassa tai sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloakf521bd9c637e3e8dace92b8b39b06c41).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyf521bd9c637e3e8dace92b8b39b06c41 = etunimi.sukunimi + @; addyf521bd9c637e3e8dace92b8b39b06c41 = addyf521bd9c637e3e8dace92b8b39b06c41 + edu + . + nousiainen + . + fi; var addy_textf521bd9c637e3e8dace92b8b39b06c41 = etunimi.sukunimi + @ + edu + . + nousiainen + . + fi;document.getElementById(cloakf521bd9c637e3e8dace92b8b39b06c41).innerHTML += +addy_textf521bd9c637e3e8dace92b8b39b06c41+; ) tai tekstiviestinä luokan / koulun puhelimeen.- Luokanopettajan luvalla kolme päivää.- Koulun rehtorin luvalla pidempään kuin kolme päivää.- Sivistyslautakunnan luvalla yli 30 koulupäivää.10. Tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty oppilaiden käyttöön tarkoitetulla alueella. Perusopetuslaki 35§: ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. ”KOULUN VÄLITUNTISÄÄNNÖT1. Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.- Luvan sisällä oleskeluun välitunnin tai oppituntien aikana antaa opettaja.- Sateen tai pakkasten aikana voidaan antaa lupa olla välitunti sisällä. Em. luvan antamisesta on opettajien yhteisesti päätettävä.- Kunkin luokan opettaja huolehtii, että hänen oppilaansa menevät ulos.- Luokan ollessa pihalla muulloin kuin välituntiaikana on opettajan valvottava luokkansa itse.- Välitunnin jälkeen kopistele kurat jaloistasi ja talvella harjaa lumi vaatteistasi ja kengistäsi.- Liukkaalla ja kuraisella säällä ainoastaan yläpiha on välituntialuetta ja kaikissarinteissä kulkeminen on kielletty.2. Huonolla ilmalla (pakkanen, kova tuuli tai sade) luokkiin saa opettajan tai muun koulun henkilökunnan edustajan luvalla tulla viisitoista minuuttia ennen koulupäivän alkua klo 7.45, 8.45 ja 9.45- Luokissa tehdään hiljaisia juttuja.- Muulloin luokkaan tullaan kellon soidessa sisälle. Myös reppu tuodaan sisälle vasta silloin.3. Palloa pelataan ainoastaan silloin, kun pihalla ei ole autoja.- Säännön rikkomisesta seuraa loppupäivän pelikielto.4. Lumipalloja, kiviä tai lunta yms. ei saa heittää.5. Mäkeä lasketaan siinä mäessä, jossa siihen on lupa. Mäkeä lasketaan pyllyliukua ja jalat menosuuntaan ilman alkuvauhteja.6. Alapihalle kuljetaan neuvottua reittiä pitkin.7. Välitunnilla käytetyt välineet palautetaan omille paikoilleen jokaisen välitunnin päätyttyä.8. Roskat laitetaan roskakoriin.
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Click to listen highlighted text!