Lukuvuositiedote

Haku

Tekstin koko

A- A A+
HAKU, TEKSTIN KOKO
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg
  • sl4.jpg
  • sl5.jpg

Lukuvuoden 2017 - 2018 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 2017:
Syyslukukausi ti 15.8. - pe 22.12.2017, 91 työpäivää
Syysloma to 19.10. - pe 20.10.2017, 2 työpäivää

Kevätlukukausi 2018:
Kevätlukukausi ma 8.1. - la 2.6.2018, 97 työpäivää
Talviloma ma 19.2. - su 25.2.2018, vko 8
Esiopetus päättyy torstaina 31.5.2018

Toivomme perheiden ajoittavan lomamatkansa koulun loma-aikojen mukaisesti, ettei oppilaille kerry ylimääräisiä poissaoloja ja näin jää opinnoissaan toisista jälkeen. Ylimääräiset lomat saattavat haitata myös muun luokan toimintaa.

Päivittäinen työaika

Koulussamme on käytössä kaksi rinnakkaista aikataulua. 1.-3. luokkalaiset noudattavat aikataulua A ja 4.-6. luokkalaiset aikataulua B. Esioppilaiden työaika on ma-pe klo 8.00-12.00, ruokailu on klo 10.15.

Aikataulu A

Aikataulu B

1. 8.00 - 8.45

1. 8.00 - 8.45

2. 9.00 - 9.45

2. 9.00 - 9.45

3. 10.00 – 10.45

3. 10.00 - 10.45

ruokailu

4. 11.00 - 11.45

4. 11.15 - 12.00

ruokailu

5. 12.15 - 13.00

5. 12.15 - 13.00

6. 13.15 - 14.00

6. 13.15 - 14.00

Iltapäivän harrasteaineiden (käsityö, liikunta, kuvataide) kaksoistunnit pyritään pitämään ilman katkoksia, jolloin päivä päättyy klo 13.45.

Kouluterveydenhoito

Hyvä terveys on oppilaan menestyksellisen koulunkäynnin perusta. Lapsen terveyteen vaikuttavat elämäntavat, kuten oikea ravintotottumus, riittävä uni ja lepo, hygieniasta huolehtiminen sekä liikunta omaksutaan pääasiassa kotona. Koulu pyrkii tukemaan niiden jatkumista ja kehittymistä.

Oppilaille tehdään joka vuosi terveydenhoitajan terveystarkastus. 1. ja 5.lk:lla tehdään laaja terveystarkastus, johon sisältyy lääkärin tekemä terveystarkastus erikseen sovittuna ajankohtana. Jotta laaja-alainen terveystarkastus toteutuu, tulee huoltajan olla mukana jommassa kummassa (terveydenhoitajan tai lääkärin tekemässä) terveystarkastuksessa. 5.lk:lla suositellaan huoltajan mukanaoloa lääkärin tekemässä terveystarkastuksessa. Oppilaille jaetaan kyselylomakkeet ennen terveystarkastusta. Huoltaja täyttää lomakkeen kotona, minkä jälkeen oppilas palauttaa sen opettajan kautta terveydenhoitajalle.

Suositukset koulusta poissaoloajaksi tartuntatautia sairastavalle oppilaalle:

- nuhakuume, vähintään yksi kuumeeton päivä

- influenssa A(H1N1, sikainfluenssa), väh. 7 vrk ja 1 oireeton vrk

- tulirokko, lääkärin määräyksen mukaisesti, yl. 1 vrk lääkityksen alkamisesta

- vesirokko, 5 vrk rakkuloiden puhkeamisesta, jos vointi muuten on hyvä

- salmonellataudit, lääkärin määräysten mukaisesti

- täit ja syyhyt, ota yhteys terveydenhoitajaan hoito-ohjeiden saamiseksi

Kouluterveydenhoitaja on oppilaan luottamushenkilö, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyttä koskevissa asioissa.

1. Kouluterveydenhoitaja Leena Puiston vastaanotto on Nummen koululla ti klo 7.30-14.15, ke ja pe klo 7.30-11.45. Muina aikoina hän on tavattavissa lukion tiloissa. Oppilaat saavat luvan käydä hänen luonaan myös oppituntisin siitä etukäteen opettajalle ilmoittaen. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 044-4357 511.

2. Koululääkärinä toimii Jaakko Saarinen(syksyn 2016 sijaisena Marika Vaissi). Soittopyynnöt varataan terveyskeskuksen puhelinkeskuksesta, puh. (02) 4477 500.

3. Psykologina toimii Liisa Saarinen. Hänen puhelinaikansa ovat ma-to klo 12.00-12.30, puh. 044-4357 703.

4. Fysioterapeutti Arja Elo ottaa vastaan koululaisia Maskun terveyskeskuksessa. Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Koulutapaturmat

Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli kouluterveydenhoitajalla, Maskun terveyskeskuksessa tai TYKSin yhteispäivystyksessä. Tapaturman sattuessa kouluaikana siitä tiedoitetaan välittömästi huoltajalle ja järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aina joku aikuinen saattajaksi, oma vanhempi on toki aina paras turva. Lääkärihoitoa tarvitsevista tapaturmista tehdään koulussa tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön. Koulutapaturmien hoito on kodeille maksutonta.

Hammashuolto

Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammalääkärille. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.

Hammashoito on maksutonta alle 18- vuotiaille.

Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille.

Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Huoltaja varaa itse uuden ajan!

HUOM! Pitkäaikaissairauksista (astma, allergia, diabetes,...) on tärkeä tiedottaa hammaslääkärille.

Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen huoltaja on läsnä hoitokäynnillä. Koulu ei vastaa oppilaiden hammashoitoon kulkemisesta ja saattamisesta. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen.

Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan, mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään esikoululaisille tai 1.luokille sekä 3. ja 5. luokkalaisille.

Vastaanotoilla annetaan tarkastuksen yhteydessä yksilöllistä opastusta hyvään kotihoitoon.

HUOM! Oppilaiden kulkeminen hammashoitoon on kotien vastuulla. Tarvittaessa huoltajat toimivat lapsensa saattajina. Opettajat lähettävät oppilaat hammashoitoon ilmoitettuna aikana.

YHTEYSTIEDOT

Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin:

ma-pe klo 8-15.30 p. 02-4477700

Särkytapaukset mielellään klo 8-10, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen

Nummen koulun yhteyshenkilö: shg Erja Hakamäki

www.soteakseli.fi

Hammastapaturman sattuessa on heti otettava yhteys hammashoitolaan!

Särkytapaukset ja ensiapuluontoinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa päivystysajoilla arkisin klo 8-16 p. 02-4477700.

Muina aikoina päivystys tapahtuu Turussa T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo 15.30-18 ja la, su, pyhinä klo 9-11 p. 02-3131564.

 Esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

Esiopetus toimii ma-pe klo 8.00-12.00 välisenä aikana yht. 20 h/vko. Koululla toimii kaksi esiopetusryhmää: opettaja Tarja Kallionpään johdolla p. 044-4355 345 ja Marika Seppälän johdolla p. 044-4355 346. Ruokailu tapahtuu koulun ruokasalissa klo 10.15 alkaen. Esiopetus noudattaa omaa opetussuunnitelmaansa, jonka tavoitteena on antaa esioppilaille riittävät valmiudet koulun aloittamiseen. Esioppilaiden aamu-ja iltapäivähoito on päivähoidon alaista toimintaa.

Koululaisten(lähinnä 1.-2.lk:n oppilaiden) aamupäivätoimintaa järjestetään Nummen koululla klo 6.15 alkaen oppilaiden koulun alkuun asti. Ohjaajina toimivat Minna Vättö ja Marjo Julin, p. 044-4355 344. Iltapäivätoimintaa järjestetään koululaisille seurakunnan toimesta Henrikin Arkilla (p. 050-5880692) tai osalle oppilasta Nummen koululla koulupäivän jälkeen klo 17.00 saakka. Koululla ip-toiminnan ohjaajina toimivat Jonna Ketonen, Minna Vättö, Maarit Salama p. 044-4355344.

Koululaisten aamu/iltapäivätoimintaan osallistuminen on maksullista ja siihen osallistuminen anotaan erikseen kirjallisesti.

 Oppilaan koulunkäynnin tukeminen

Oppilaan oppimista tuetaan kolmiportaisen tukimallin mukaan; yleinen tuki,tehostettu tuki js erityinen tuki. Kaikki opetuksen järjestelyt sovitaan aina yhdessä huoltajan kanssa.

Oppilaalla on oikeus saada tilapäistä tukiopetusta ja osa-aikaista erityiopetusta muun opetuksen ohessa eli ns. yleistä tukea. Mikäli oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä ja oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma. Siirryttäessä erityiseen tukeen laaditaan pedagoginen selvitys, jonka pohjalta opetuksen järjestäjän tulee tehdä asiassa kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tukiopetus

Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla on oikeus saada tarvitessaan tilapäistä tukiopetusta vaikeaksi kokemissaan asioissa. Opettajat  ilmoittavat oppilailleen tukiopetuksen tarpeesta, mutta vanhemmat voivat halutessaan myös pyytää sitä lapselleen. Tukiopetusta ei tarjota oppilaan jäädessä jälkeen opinnoissaan omien poissaolojen esim. lomamatkojen vuoksi.

Erityisopetuksen pienryhmäopetus

Koulumme tiloissa toimii neljä erityisen tuen pienopetusryhmää, joissa on oppilaita 1.-6. luokilta. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat heidän oppimiselle tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, jotka lukuvuotena 2017-2018 ovat: 1.e, 2.e, 3.-4.e ja 5.-6.e.

Osa-aikainen erityisopetus, puheopetus

Oppilailla on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta varsinkin äidinkielen opetukseen liittyen lukemis- ja kirjoitusvaikeuksissa. Puhehäiriöiden ensisijainen hoito tapahtuu terveyskeskuksen kautta puheterapiassa.

Erityisopetukseen oppilaat valitaan luokanopettajan kanssa neuvotellen sekä diagnosoinnin perusteella. Erityisopetuksen tarpeesta tiedotetaan kotiin. Myös huoltajan toivotaan ottavan tarvittaessa yhteyttä erityisopettajaan. Erityisopettaja Päivi Helevä-Launonen toimii nummen koululla ma-ti ja to-pe ja hänet tavoittaa koulupäivisin numerosta 044-4355 343.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena perusopetuksen ala-ja yläkouluilla sekä lukiossa. Koulukuraattori edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä toimimalla oppilaan ja hänen huoltajiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Kuraattorin toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään oppilaiden ongelmia tukemalla heidän psykososiaalista kasvuaan ja kehitystä. Oppilaat ja huoltajat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin keskustellakseen koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Myös koulun henkilökunta sekä muut viranomaistahot voivat ohjata oppilaan koulukuraattorin palveluihin. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koulukuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoryhmää.

Nousiaisten alueen koulukuraattorina toimii Anna Pohjola. Hänet tavoittaa koulultamme tiistaisin. Puhelinnumero 044-4357 839, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Koulupsykologi

Koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Koulupsykologin tehtävänä on olla mukana tukemassa lasten hyvinvointia esim. perhetapaamisten, tukikäyntien sekä oppimisvaikeuksien ja eri tukitoimien kartoittamisen avulla. Koulupsykologi on myös mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin tavoittaa ma-to 12.00-12.30 numerosta 044-4357 703. Myös muina aikoina saa soittaa, jos soittoaika ei sovi omiin aikatauluihin. Koulupsykologiin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä, mikäli oman lapsen hyvinvointiin liittyen on noussut pientä tai suurempaakin huolta.

Oppilashuolto

Oppilashuollon yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta vastaa Akseli- kuntien yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu noin kerran lukuvuodessa. Ryhmän jäseninä ovat sivistystoimen, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja poliisin erikseen nimetyt edustajat.

Nummen koulussa kokoontuu kerran lukukaudessa syksyllä ja keväällä koulukohtainen oppilashuolto- ja hyvinvointityöryhmä, johon kuuluvat rehtorin ja vararehtorin lisäksi koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustaja. Ryhmän tehtävänä ja tavoitteena on tukea yleisesti oppilaiden kehitystä ja kasvua sekä etsiä ratkaisuja oppilaiden yleiseen opiskelun tukemiseen moniammatillisella yhteistyöllä.

Pedagoginen moniammatillinen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisen oppilaan opiskelun ja oppimisen tukeen liittyviä asioita, kuten tehostettuun ja erityiseen tuen käsittelyyn liittyviä selvittelyjä sekä niihin liittyviä pedagogisia asiakirjoja. Ryhmän jäseninä toimivat rehtori, oppilaan opettaja(t), psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja oppilaan asian käsittelyyn kutsutaan myös tarvittaessa/halutessaan oppilas itse sekä huoltaja(t).

Yksittäisen oppilaan hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyyn kootaan tarvittaessa tapauskohtaisesti yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan ja oppilaan suostumukseen, mikä kysytään erikseen kirjallisesti ennen ryhmän kokoontumista. Ryhmän kokoonpano sovitaan myös aina erikseen yhdessä huoltajan kanssa.

Huoltajilla on aina mahdollisuus osallistua ryhmien palavereihin omaa lastansa koskevissa asioissa.

Poissaolot

Oppilaan poissaolon syy ilmoitetaan koululle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä, mielellään jo aikaisemmin. Luvan poissaoloon hyväksyttävästä syystä voi antaa oma opettaja enintään 3 päiväksi ja rehtori enintään 30 koulupäiväksi. Pidemmistä poissaoloista päättää sivistysjohtaja, jolloin huoltajan tulee anoa asiaa vähintään 6 viikkoa aikaisemmin. Pidempien poissaolojen kohdalla toivotaan huoltajan ottavan yhteyttä opettajaan tarpeeksi ajoissa. Oppilas saa koulusta tarvitessaan anomuskaavakkeen poissaoloa varten tai sen voi tulostaa koulun kotisivulta (www.nousiainen.fi/ Opetusja koulutus/ Koulunkäynnistä vapauttaminen).

Pitkiä yli viikon mittaisia omia poissaoloja (esim. lomamatka) on syytä välttää, ettei oppilas jää turhaan jälkeen opetuksessa. Oppilas ja vanhemmat vastaavat itse opintojen etenemisestä em. poissaolon ajalta.

Osoitteen muuttuminen ja koulun vaihto

Mikäli oppilaan osoite muuttuu tai on vaihdettava koulua muuton vuoksi, on siitä hyvä ilmoittaa ajoissa koululle. Koulun vaihdon yhteydessä oppilas palauttaa kaiken sellaisen oppimateriaalin, jota muut voivat vielä käyttää opinnoissaan. Uuden koulun osoite tarvitaan oppilaskortin ja muiden oppilasta koskevien asiakirjojen lähettämiseksi eteenpäin.

Kouluruokailu

(Koululla toimii jakelukeittiö, keskuskeittiönä Henrikin koulu. Ruokalistan voit katsoa täältä.)

Kouluruokailu tapahtuu koulun omassa ruokalassa, jossa jokainen oppilas itse ottaa ruokansa linjastolta. Oppilaalla on ruokailuaikaa n. 30 min. Ruokaillessa noudatamme hyviä ruokailutapoja ja pienimmätkin oppilaat harjoittelevat veitsen ja haarukan käyttöä. Oppilas vie astiansa keräilypisteeseen ruokailun jälkeen ja siistii oman paikkansa.

Oppilaan mahdolliset herkkyydet ruoka-aineille tai muusta syystä tarvittavat erityisruokavaliot tulee ilmoittaa terveydenhoitajalle ja opettajalle, mieluummin lääkärin antamin ohjein.

Toivottavaa olisi, että lapset söisivät aamupalaa kotona ennen kouluun lähtöä, sillä kouluruokailu saattaa olla vasta klo 11.45. Ilman aamiaisen antamaa energiaa opiskelu ei välttämättä tahdo maistua. Tarvittaessa voi sopia opettajan kanssa oman välipalan syömisestä koulussa esim. klo 10 välitunnin aikana.

Koulumatkat

Suurin osa koulun oppilaista kulkee itse koulumatkansa. Vain muutamia oppilaita kuljetetaan pitkän matkan (esioppilaat yli 2 km, muut yli 5 km) vuoksi.

Oppilaat kulkevat matkansa kävellen tai polkupyörallä kevyenliikenteenväyliä pitkin liikennesääntöjä noudattaen. Rullaluistimet, rullalaudat ja potkulaudat ovat vaarallisina kiellettyjä koulumatkoilla. Pyöräillessä on käytettävä kypärää. Pienten oppilaiden (1.-2.lk) vanhempien on tarkoin harkittava, osaako oppilas kulkea koulumatkansa pyörällä ja varsinkin ekaluokkalaisten vanhempien on neuvoteltava opettajan kanssa ja annettava lupa pyöräilyyn kirjallisesti Wilman kautta.

Pyörät jätetään niille varattuun paikkaan pyörätelineisiin tai niiden vierelle pois kulkureiteiltä. Pyörä on syytä aina lukita ja avain laitettava varmaan talteen. Välituntisin oleskelu pyörien luona on kielletty.

Esioppilaat eivät kulje itsenäisesti koulumatkaansa sopimatta siitä koulun kanssa.

! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM !

Toivottavaa olisi, että oppilaat huolehtisivat itse kulkemisestaan. Mikäli joskus on tarvetta vanhempien tuoda oppilas kouluun autolla, olisi hänet hyvä jättää kyydistä ennen koulun mäkeä taksiaseman/kukkakaupan kohdalla (Fatiojantiellä). Koulun mäki on varsin kapea väylä ja vaarallinen pienten oppilaiden liikkua, etenkin liukkailla talvikeleillä. Vappulan päiväkodin edessä olevaa parkkialuetta ei ole tarkoitettu Nummen koulun oppilaskuljetuksiin.

Koulukiusaaminen ja sen hoitaminen

Kiusaamista ei pidä hyväksyä!

Koulukiusaamista valvotaan jatkuvasti ja siihen puututaan heti sitä havaitessa. Opettajat käsittelevät aihetta luokissaan esim. aamunavausten ja soveltuen oppiaineiden yhteydessä. Vuosittain pidetään koko koulun oppilaille kiusaamiskysely tilanteen kartoittamiseksi. Oppilaan tai vanhemman havaitessa kiusaamista on siitä hyvä ilmoittaa välittömästi opettajalle. Puuttumalla asiaan nopeasti saadaan aikaan hyviä tuloksia. Kiusaamistapausten hoidossa toimimme koulussa seuraavasti:

- välitön puuttuminen havaittuun kiusaamiseen, tilanteiden selvittäminen ja kasvatuskeskustelu heti kiusaamisen tapahduttua

* opettajan keskustelu ensin kiusatun kanssa, sitten vasta kiusaajien

* opettajan keskustelu kiusatun ja kiusaajien kanssa yhteisesti

* asian käsittely luokassa esim. yleisenä kiusaamiskeskusteluna

* oma opettaja pyytää tarvittaessa rehtoria sekä vanhempia avuksi selvittelyyn

* kiusaamisen käsittely oppilashuoltotyöryhmässä

* pysyvän sovinnon rakentaminen: anteeksipyyntö ja - anto, vastuun ymmärtäminen ja kantaminen, kiusatun ja kiusaajan ystävystyttäminen

- rangaistustoimenpiteet:

* opettajan/rehtorin suorittama puhuttelu/nuhtelu/kasvatuskeskustelu

* kiusaajan jälki-istunto

* erityisjärjestelyt esim. kiusaaja odottaa opettajaa kirjastossa tuntien alussa

- kiusaamisesta tiedotetaan

* sekä kiusatun että kiusaajan kotiin, kutsu mahdolliseen yhteiskeskusteluun

* koko henkilökunnalle

- kiusaamisen jatkoseuranta

* osapuolet uudelleen yhteispalaveriin säännöllisesti, kunnes ongelma ratkaistu

* uusien kiusaamistapausten ehkäisytoimien räätälöinti

Nummen koulussa toimitaan kiusaamistapauksissa valtakunnallisen KIVA-koulu- hankkeen ohjeiden mukaisesti, josta voi katsoa lisätietoja netistä osoitteesta www.kivakoulu.fi. Koulun KIVA-tiimiin kuuluvat lv 2017-2018 Raili Karttunen, Jukka Viljanen ja Marko Koski.

Arviointi

Oppimistuloksia arvioidaan seuraamalla jatkuvasti oppilaan tuntityöskentelyä ja antamalla oppilaalle riittävästi palautetta osaamisestaan. Arvioinnin kohteena on myös kotitehtävistä suoriutuminen sekä erilaiset esitelmät ja projektityöt. Oppiaineen hallinnasta opettaja saa tietoa kokeiden perusteella. Kokeet arvostellaan joko sanallisesti tai numeroin ja ne viedään huoltajalle nähtäväksi.

Alakoulussa harjoitellaan ohjatusti myös vertaisarviointia parin, ryhmän tai koko luokan kesken.

Väliarviointi tullaan toteuttamaan arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteistyönä marras- tammikuussa. Oppilas arvioi ensin itse omaa oppimistaan/osaamistaan, sitten opettaja ja lopuksi sovitaan erikseen aika huoltajan kanssa koululla tapahtuvalle yhteiselle arviointikeskustelulle. Arviointikeskustelu korvaa aiemman "joulutodistuksen" ja antaa vuorovaikutteista palautetta oppilaan osaamisesta.

Viljasiiloarviointi

Esiopetuksessa toteutetaan joustavaa arviointia "viljasiilo"- mallia käyttäen. Viljasiilo on konkreettinen ja visuaalinen arviointimalli, jonka avulla koulun, kodin ja lapsen itsensä on helppo seurata tietojen ja taitojen karttumista. Lue Lisää.

Todistusarviointi

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Oppiainekohtainen arviointi on koonti lukuvuoden aikana annetuista arvioinneista. Esioppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi osallistumistodistuksen.

Arviointikriteerit

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät peruskoulun opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelma on kunnan kotisivulla kohdassa Perusopetus.

 

 

Nummen koulun järjestyssäännöt 13.1.2017
Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (POL 29§).
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä koulurakennuksessa ja koulun piha-alueella. Ne koskettavat myös retkiä ja leirikouluja sekä muita koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjattuja normaalin kouluajan ulkopuolisia toiminta-aikoja ja tapahtumia.

* Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erikseen myönnetty lupaa poissaoloon (POL 25 ja 26§). Luvan koulunkäynnistä vapauttamiseen voi antaa oma opettaja 1-3 koulupäivää, rehtori 4-30 koulupäivää ja sivistysjohtaja yli 30 koulupäivää kestävään poissaoloon (Nousiaisten kunnan hallintosääntö 4. luku). Poissaolon syy on huoltajan hyvä ilmoittaa koululle samana päivänä tai mahdollisimman pian. Koulupäivän aikana koulun alueelta ei saa poistua luvatta.
* Kaikenlainen kiusaaminen ja syrjintä on tuomittavaa. Kohdatessaan tai havaitessaan sellaista siitä pitää aina ilmoittaa opettajalle tai muulle kouluyhteisön aikuiselle. Koulussa on suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä sekä toteutetaan KIVA koulu- ohjelmaa.
* Käyttäydy ystävällisesti ja asiallisesti, muista tervehtiä ja kiittää. Ole rehellinen, auttavainen ja suojeleva muita kohtaan. Lue läksysi ja tee tehtäväsi tunnollisesti (POL 35§).
* Huolehdi oman ja muiden työrauhan säilymisestä. Työskentele omalla tai sinulle varatulla paikalla ja pyydä puheenvuoro viittaamalla. Noudata hyviä ruokailutapoja. Ole tarkka koulun ja oppituntien alkamisajasta.
* Pukeudu asiallisesti ja sään mukaisesti sekä opetustilanteisiin nähden tarkoituksenmukaisesti esim. liikuntatunneilla käytetään erikseen sovittuja liikuntavarusteita.
* Välituntisin oleskellaan aidatulla välituntipihalla. Vain erillisellä opettajan tai rehtorin luvalla esim. kovalla pakkasella voidaan oleskella sisätiloissa. Talvisin lumipallojen heittäminen ja muut vaaralliset leikit ovat kiellettyjä.
* Pidä huolta koulun yhteisestä ja yksityisestä omaisuudesta. Pidä koulu ja sen ympäristö siistinä. Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan hyvässä järjestyksessä niille varatuissa paikoissa.
* Noudata liikennesääntöjä koulumatkallasi. Koulumatkan voi kulkea kävellen tai polkupyörällä. Muita välineitä ei suositella koulumatkalle vaarallisuuden vuoksi esim. rullalautoja, potkulautoja ja rullaluistimia. Pyöräillessä käytetään kypärää. Ekaluokkalaisten on hyvä saada huoltajalta kirjallinen hyväksyntä Wilman kautta koululle pyörän käytöstä koulumatkoilla. Esiluokkalaiset eivät kulje koulumatkaansa yksin sopimatta siitä koulun kanssa.
* Kännykät ja muut päätelaitteet pidetään äänettöminä koulupäivän ajan, eikä niitä käytetä välitunneilla. Luvan käyttöön saa tarvittaessa opettajalta.
* Tupakointi, tupakanomaisten tuotteiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleminen koulun tiloissa ja alueella on kiellettyä. Sama koskee vaarallisia ja häiritseviä esineitä ja aineita esim. aseita ja tulentekovälineitä (POL 29§).
* Ilmoita tapahtuneista rikkomuksista ja epäkohdista pikaisesti opettajalle tai välituntivalvojalle.
* Muista olla vapaa-aikanasikin Nummen koulun oppilaana hyvä esimerkki.

 

 

  Click to listen highlighted text! Lukuvuositiedote Tulosta Sähköposti Lukuvuoden 2017 - 2018 työ- ja loma-ajat Syyslukukausi 2017:Syyslukukausi ti 15.8. - pe 22.12.2017, 91 työpäivääSyysloma to 19.10. - pe 20.10.2017, 2 työpäivää Kevätlukukausi 2018:Kevätlukukausi ma 8.1. - la 2.6.2018, 97 työpäivääTalviloma ma 19.2. - su 25.2.2018, vko 8Esiopetus päättyy torstaina 31.5.2018 Toivomme perheiden ajoittavan lomamatkansa koulun loma-aikojen mukaisesti, ettei oppilaille kerry ylimääräisiä poissaoloja ja näin jää opinnoissaan toisista jälkeen. Ylimääräiset lomat saattavat haitata myös muun luokan toimintaa. Päivittäinen työaika Koulussamme on käytössä kaksi rinnakkaista aikataulua. 1.-3. luokkalaiset noudattavat aikataulua A ja 4.-6. luokkalaiset aikataulua B. Esioppilaiden työaika on ma-pe klo 8.00-12.00, ruokailu on klo 10.15. Aikataulu A Aikataulu B 1. 8.00 - 8.45 1. 8.00 - 8.45 2. 9.00 - 9.45 2. 9.00 - 9.45 3. 10.00 – 10.45 3. 10.00 - 10.45 ruokailu 4. 11.00 - 11.45 4. 11.15 - 12.00 ruokailu 5. 12.15 - 13.00 5. 12.15 - 13.00 6. 13.15 - 14.00 6. 13.15 - 14.00 Iltapäivän harrasteaineiden (käsityö, liikunta, kuvataide) kaksoistunnit pyritään pitämään ilman katkoksia, jolloin päivä päättyy klo 13.45. Kouluterveydenhoito Hyvä terveys on oppilaan menestyksellisen koulunkäynnin perusta. Lapsen terveyteen vaikuttavat elämäntavat, kuten oikea ravintotottumus, riittävä uni ja lepo, hygieniasta huolehtiminen sekä liikunta omaksutaan pääasiassa kotona. Koulu pyrkii tukemaan niiden jatkumista ja kehittymistä. Oppilaille tehdään joka vuosi terveydenhoitajan terveystarkastus. 1. ja 5.lk:lla tehdään laaja terveystarkastus, johon sisältyy lääkärin tekemä terveystarkastus erikseen sovittuna ajankohtana. Jotta laaja-alainen terveystarkastus toteutuu, tulee huoltajan olla mukana jommassa kummassa (terveydenhoitajan tai lääkärin tekemässä) terveystarkastuksessa. 5.lk:lla suositellaan huoltajan mukanaoloa lääkärin tekemässä terveystarkastuksessa. Oppilaille jaetaan kyselylomakkeet ennen terveystarkastusta. Huoltaja täyttää lomakkeen kotona, minkä jälkeen oppilas palauttaa sen opettajan kautta terveydenhoitajalle. Suositukset koulusta poissaoloajaksi tartuntatautia sairastavalle oppilaalle: - nuhakuume, vähintään yksi kuumeeton päivä - influenssa A(H1N1, sikainfluenssa), väh. 7 vrk ja 1 oireeton vrk - tulirokko, lääkärin määräyksen mukaisesti, yl. 1 vrk lääkityksen alkamisesta - vesirokko, 5 vrk rakkuloiden puhkeamisesta, jos vointi muuten on hyvä - salmonellataudit, lääkärin määräysten mukaisesti - täit ja syyhyt, ota yhteys terveydenhoitajaan hoito-ohjeiden saamiseksi Kouluterveydenhoitaja on oppilaan luottamushenkilö, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyttä koskevissa asioissa. 1. Kouluterveydenhoitaja Leena Puiston vastaanotto on Nummen koululla ti klo 7.30-14.15, ke ja pe klo 7.30-11.45. Muina aikoina hän on tavattavissa lukion tiloissa. Oppilaat saavat luvan käydä hänen luonaan myös oppituntisin siitä etukäteen opettajalle ilmoittaen. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 044-4357 511. 2. Koululääkärinä toimii Jaakko Saarinen(syksyn 2016 sijaisena Marika Vaissi). Soittopyynnöt varataan terveyskeskuksen puhelinkeskuksesta, puh. (02) 4477 500. 3. Psykologina toimii Liisa Saarinen. Hänen puhelinaikansa ovat ma-to klo 12.00-12.30, puh. 044-4357 703. 4. Fysioterapeutti Arja Elo ottaa vastaan koululaisia Maskun terveyskeskuksessa. Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta. Koulutapaturmat Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli kouluterveydenhoitajalla, Maskun terveyskeskuksessa tai TYKSin yhteispäivystyksessä. Tapaturman sattuessa kouluaikana siitä tiedoitetaan välittömästi huoltajalle ja järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aina joku aikuinen saattajaksi, oma vanhempi on toki aina paras turva. Lääkärihoitoa tarvitsevista tapaturmista tehdään koulussa tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön. Koulutapaturmien hoito on kodeille maksutonta. Hammashuolto Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammalääkärille. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet. Hammashoito on maksutonta alle 18- vuotiaille. Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille. Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Huoltaja varaa itse uuden ajan! HUOM! Pitkäaikaissairauksista (astma, allergia, diabetes,...) on tärkeä tiedottaa hammaslääkärille. Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen huoltaja on läsnä hoitokäynnillä. Koulu ei vastaa oppilaiden hammashoitoon kulkemisesta ja saattamisesta. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen. Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan, mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään esikoululaisille tai 1.luokille sekä 3. ja 5. luokkalaisille. Vastaanotoilla annetaan tarkastuksen yhteydessä yksilöllistä opastusta hyvään kotihoitoon. HUOM! Oppilaiden kulkeminen hammashoitoon on kotien vastuulla. Tarvittaessa huoltajat toimivat lapsensa saattajina. Opettajat lähettävät oppilaat hammashoitoon ilmoitettuna aikana. YHTEYSTIEDOT Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin: ma-pe klo 8-15.30 p. 02-4477700 Särkytapaukset mielellään klo 8-10, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen Nummen koulun yhteyshenkilö: shg Erja Hakamäki www.soteakseli.fi Hammastapaturman sattuessa on heti otettava yhteys hammashoitolaan! Särkytapaukset ja ensiapuluontoinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa päivystysajoilla arkisin klo 8-16 p. 02-4477700. Muina aikoina päivystys tapahtuu Turussa T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo 15.30-18 ja la, su, pyhinä klo 9-11 p. 02-3131564.  Esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta Esiopetus toimii ma-pe klo 8.00-12.00 välisenä aikana yht. 20 h/vko. Koululla toimii kaksi esiopetusryhmää: opettaja Tarja Kallionpään johdolla p. 044-4355 345 ja Marika Seppälän johdolla p. 044-4355 346. Ruokailu tapahtuu koulun ruokasalissa klo 10.15 alkaen. Esiopetus noudattaa omaa opetussuunnitelmaansa, jonka tavoitteena on antaa esioppilaille riittävät valmiudet koulun aloittamiseen. Esioppilaiden aamu-ja iltapäivähoito on päivähoidon alaista toimintaa. Koululaisten(lähinnä 1.-2.lk:n oppilaiden) aamupäivätoimintaa järjestetään Nummen koululla klo 6.15 alkaen oppilaiden koulun alkuun asti. Ohjaajina toimivat Minna Vättö ja Marjo Julin, p. 044-4355 344. Iltapäivätoimintaa järjestetään koululaisille seurakunnan toimesta Henrikin Arkilla (p. 050-5880692) tai osalle oppilasta Nummen koululla koulupäivän jälkeen klo 17.00 saakka. Koululla ip-toiminnan ohjaajina toimivat Jonna Ketonen, Minna Vättö, Maarit Salama p. 044-4355344. Koululaisten aamu/iltapäivätoimintaan osallistuminen on maksullista ja siihen osallistuminen anotaan erikseen kirjallisesti.  Oppilaan koulunkäynnin tukeminen Oppilaan oppimista tuetaan kolmiportaisen tukimallin mukaan; yleinen tuki,tehostettu tuki js erityinen tuki. Kaikki opetuksen järjestelyt sovitaan aina yhdessä huoltajan kanssa. Oppilaalla on oikeus saada tilapäistä tukiopetusta ja osa-aikaista erityiopetusta muun opetuksen ohessa eli ns. yleistä tukea. Mikäli oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä ja oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma. Siirryttäessä erityiseen tukeen laaditaan pedagoginen selvitys, jonka pohjalta opetuksen järjestäjän tulee tehdä asiassa kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tukiopetus Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla on oikeus saada tarvitessaan tilapäistä tukiopetusta vaikeaksi kokemissaan asioissa. Opettajat  ilmoittavat oppilailleen tukiopetuksen tarpeesta, mutta vanhemmat voivat halutessaan myös pyytää sitä lapselleen. Tukiopetusta ei tarjota oppilaan jäädessä jälkeen opinnoissaan omien poissaolojen esim. lomamatkojen vuoksi. Erityisopetuksen pienryhmäopetus Koulumme tiloissa toimii neljä erityisen tuen pienopetusryhmää, joissa on oppilaita 1.-6. luokilta. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat heidän oppimiselle tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, jotka lukuvuotena 2017-2018 ovat: 1.e, 2.e, 3.-4.e ja 5.-6.e. Osa-aikainen erityisopetus, puheopetus Oppilailla on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta varsinkin äidinkielen opetukseen liittyen lukemis- ja kirjoitusvaikeuksissa. Puhehäiriöiden ensisijainen hoito tapahtuu terveyskeskuksen kautta puheterapiassa. Erityisopetukseen oppilaat valitaan luokanopettajan kanssa neuvotellen sekä diagnosoinnin perusteella. Erityisopetuksen tarpeesta tiedotetaan kotiin. Myös huoltajan toivotaan ottavan tarvittaessa yhteyttä erityisopettajaan. Erityisopettaja Päivi Helevä-Launonen toimii nummen koululla ma-ti ja to-pe ja hänet tavoittaa koulupäivisin numerosta 044-4355 343. Koulukuraattori Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena perusopetuksen ala-ja yläkouluilla sekä lukiossa. Koulukuraattori edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä toimimalla oppilaan ja hänen huoltajiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Kuraattorin toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään oppilaiden ongelmia tukemalla heidän psykososiaalista kasvuaan ja kehitystä. Oppilaat ja huoltajat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin keskustellakseen koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Myös koulun henkilökunta sekä muut viranomaistahot voivat ohjata oppilaan koulukuraattorin palveluihin. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koulukuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoryhmää. Nousiaisten alueen koulukuraattorina toimii Anna Pohjola. Hänet tavoittaa koulultamme tiistaisin. Puhelinnumero 044-4357 839, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloak45f13082c7726e64a72a5d85f092e799).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy45f13082c7726e64a72a5d85f092e799 = anna.pohjola + @; addy45f13082c7726e64a72a5d85f092e799 = addy45f13082c7726e64a72a5d85f092e799 + soteakseli + . + fi; var addy_text45f13082c7726e64a72a5d85f092e799 = anna.pohjola + @ + soteakseli + . + fi;document.getElementById(cloak45f13082c7726e64a72a5d85f092e799).innerHTML += +addy_text45f13082c7726e64a72a5d85f092e799+; . Koulupsykologi Koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Koulupsykologin tehtävänä on olla mukana tukemassa lasten hyvinvointia esim. perhetapaamisten, tukikäyntien sekä oppimisvaikeuksien ja eri tukitoimien kartoittamisen avulla. Koulupsykologi on myös mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin tavoittaa ma-to 12.00-12.30 numerosta 044-4357 703. Myös muina aikoina saa soittaa, jos soittoaika ei sovi omiin aikatauluihin. Koulupsykologiin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä, mikäli oman lapsen hyvinvointiin liittyen on noussut pientä tai suurempaakin huolta. Oppilashuolto Oppilashuollon yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta vastaa Akseli- kuntien yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu noin kerran lukuvuodessa. Ryhmän jäseninä ovat sivistystoimen, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja poliisin erikseen nimetyt edustajat. Nummen koulussa kokoontuu kerran lukukaudessa syksyllä ja keväällä koulukohtainen oppilashuolto- ja hyvinvointityöryhmä, johon kuuluvat rehtorin ja vararehtorin lisäksi koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustaja. Ryhmän tehtävänä ja tavoitteena on tukea yleisesti oppilaiden kehitystä ja kasvua sekä etsiä ratkaisuja oppilaiden yleiseen opiskelun tukemiseen moniammatillisella yhteistyöllä. Pedagoginen moniammatillinen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisen oppilaan opiskelun ja oppimisen tukeen liittyviä asioita, kuten tehostettuun ja erityiseen tuen käsittelyyn liittyviä selvittelyjä sekä niihin liittyviä pedagogisia asiakirjoja. Ryhmän jäseninä toimivat rehtori, oppilaan opettaja(t), psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja oppilaan asian käsittelyyn kutsutaan myös tarvittaessa/halutessaan oppilas itse sekä huoltaja(t). Yksittäisen oppilaan hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyyn kootaan tarvittaessa tapauskohtaisesti yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan ja oppilaan suostumukseen, mikä kysytään erikseen kirjallisesti ennen ryhmän kokoontumista. Ryhmän kokoonpano sovitaan myös aina erikseen yhdessä huoltajan kanssa. Huoltajilla on aina mahdollisuus osallistua ryhmien palavereihin omaa lastansa koskevissa asioissa. Poissaolot Oppilaan poissaolon syy ilmoitetaan koululle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä, mielellään jo aikaisemmin. Luvan poissaoloon hyväksyttävästä syystä voi antaa oma opettaja enintään 3 päiväksi ja rehtori enintään 30 koulupäiväksi. Pidemmistä poissaoloista päättää sivistysjohtaja, jolloin huoltajan tulee anoa asiaa vähintään 6 viikkoa aikaisemmin. Pidempien poissaolojen kohdalla toivotaan huoltajan ottavan yhteyttä opettajaan tarpeeksi ajoissa. Oppilas saa koulusta tarvitessaan anomuskaavakkeen poissaoloa varten tai sen voi tulostaa koulun kotisivulta (www.nousiainen.fi/ Opetusja koulutus/ Koulunkäynnistä vapauttaminen). Pitkiä yli viikon mittaisia omia poissaoloja (esim. lomamatka) on syytä välttää, ettei oppilas jää turhaan jälkeen opetuksessa. Oppilas ja vanhemmat vastaavat itse opintojen etenemisestä em. poissaolon ajalta. Osoitteen muuttuminen ja koulun vaihto Mikäli oppilaan osoite muuttuu tai on vaihdettava koulua muuton vuoksi, on siitä hyvä ilmoittaa ajoissa koululle. Koulun vaihdon yhteydessä oppilas palauttaa kaiken sellaisen oppimateriaalin, jota muut voivat vielä käyttää opinnoissaan. Uuden koulun osoite tarvitaan oppilaskortin ja muiden oppilasta koskevien asiakirjojen lähettämiseksi eteenpäin. Kouluruokailu (Koululla toimii jakelukeittiö, keskuskeittiönä Henrikin koulu. Ruokalistan voit katsoa täältä.) Kouluruokailu tapahtuu koulun omassa ruokalassa, jossa jokainen oppilas itse ottaa ruokansa linjastolta. Oppilaalla on ruokailuaikaa n. 30 min. Ruokaillessa noudatamme hyviä ruokailutapoja ja pienimmätkin oppilaat harjoittelevat veitsen ja haarukan käyttöä. Oppilas vie astiansa keräilypisteeseen ruokailun jälkeen ja siistii oman paikkansa. Oppilaan mahdolliset herkkyydet ruoka-aineille tai muusta syystä tarvittavat erityisruokavaliot tulee ilmoittaa terveydenhoitajalle ja opettajalle, mieluummin lääkärin antamin ohjein. Toivottavaa olisi, että lapset söisivät aamupalaa kotona ennen kouluun lähtöä, sillä kouluruokailu saattaa olla vasta klo 11.45. Ilman aamiaisen antamaa energiaa opiskelu ei välttämättä tahdo maistua. Tarvittaessa voi sopia opettajan kanssa oman välipalan syömisestä koulussa esim. klo 10 välitunnin aikana. Koulumatkat Suurin osa koulun oppilaista kulkee itse koulumatkansa. Vain muutamia oppilaita kuljetetaan pitkän matkan (esioppilaat yli 2 km, muut yli 5 km) vuoksi. Oppilaat kulkevat matkansa kävellen tai polkupyörallä kevyenliikenteenväyliä pitkin liikennesääntöjä noudattaen. Rullaluistimet, rullalaudat ja potkulaudat ovat vaarallisina kiellettyjä koulumatkoilla. Pyöräillessä on käytettävä kypärää. Pienten oppilaiden (1.-2.lk) vanhempien on tarkoin harkittava, osaako oppilas kulkea koulumatkansa pyörällä ja varsinkin ekaluokkalaisten vanhempien on neuvoteltava opettajan kanssa ja annettava lupa pyöräilyyn kirjallisesti Wilman kautta. Pyörät jätetään niille varattuun paikkaan pyörätelineisiin tai niiden vierelle pois kulkureiteiltä. Pyörä on syytä aina lukita ja avain laitettava varmaan talteen. Välituntisin oleskelu pyörien luona on kielletty. Esioppilaat eivät kulje itsenäisesti koulumatkaansa sopimatta siitä koulun kanssa. ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! HUOM ! Toivottavaa olisi, että oppilaat huolehtisivat itse kulkemisestaan. Mikäli joskus on tarvetta vanhempien tuoda oppilas kouluun autolla, olisi hänet hyvä jättää kyydistä ennen koulun mäkeä taksiaseman/kukkakaupan kohdalla (Fatiojantiellä). Koulun mäki on varsin kapea väylä ja vaarallinen pienten oppilaiden liikkua, etenkin liukkailla talvikeleillä. Vappulan päiväkodin edessä olevaa parkkialuetta ei ole tarkoitettu Nummen koulun oppilaskuljetuksiin. Koulukiusaaminen ja sen hoitaminen Kiusaamista ei pidä hyväksyä! Koulukiusaamista valvotaan jatkuvasti ja siihen puututaan heti sitä havaitessa. Opettajat käsittelevät aihetta luokissaan esim. aamunavausten ja soveltuen oppiaineiden yhteydessä. Vuosittain pidetään koko koulun oppilaille kiusaamiskysely tilanteen kartoittamiseksi. Oppilaan tai vanhemman havaitessa kiusaamista on siitä hyvä ilmoittaa välittömästi opettajalle. Puuttumalla asiaan nopeasti saadaan aikaan hyviä tuloksia. Kiusaamistapausten hoidossa toimimme koulussa seuraavasti: - välitön puuttuminen havaittuun kiusaamiseen, tilanteiden selvittäminen ja kasvatuskeskustelu heti kiusaamisen tapahduttua * opettajan keskustelu ensin kiusatun kanssa, sitten vasta kiusaajien * opettajan keskustelu kiusatun ja kiusaajien kanssa yhteisesti * asian käsittely luokassa esim. yleisenä kiusaamiskeskusteluna * oma opettaja pyytää tarvittaessa rehtoria sekä vanhempia avuksi selvittelyyn * kiusaamisen käsittely oppilashuoltotyöryhmässä * pysyvän sovinnon rakentaminen: anteeksipyyntö ja - anto, vastuun ymmärtäminen ja kantaminen, kiusatun ja kiusaajan ystävystyttäminen - rangaistustoimenpiteet: * opettajan/rehtorin suorittama puhuttelu/nuhtelu/kasvatuskeskustelu * kiusaajan jälki-istunto * erityisjärjestelyt esim. kiusaaja odottaa opettajaa kirjastossa tuntien alussa - kiusaamisesta tiedotetaan * sekä kiusatun että kiusaajan kotiin, kutsu mahdolliseen yhteiskeskusteluun * koko henkilökunnalle - kiusaamisen jatkoseuranta * osapuolet uudelleen yhteispalaveriin säännöllisesti, kunnes ongelma ratkaistu * uusien kiusaamistapausten ehkäisytoimien räätälöinti Nummen koulussa toimitaan kiusaamistapauksissa valtakunnallisen KIVA-koulu- hankkeen ohjeiden mukaisesti, josta voi katsoa lisätietoja netistä osoitteesta www.kivakoulu.fi. Koulun KIVA-tiimiin kuuluvat lv 2017-2018 Raili Karttunen, Jukka Viljanen ja Marko Koski. Arviointi Oppimistuloksia arvioidaan seuraamalla jatkuvasti oppilaan tuntityöskentelyä ja antamalla oppilaalle riittävästi palautetta osaamisestaan. Arvioinnin kohteena on myös kotitehtävistä suoriutuminen sekä erilaiset esitelmät ja projektityöt. Oppiaineen hallinnasta opettaja saa tietoa kokeiden perusteella. Kokeet arvostellaan joko sanallisesti tai numeroin ja ne viedään huoltajalle nähtäväksi. Alakoulussa harjoitellaan ohjatusti myös vertaisarviointia parin, ryhmän tai koko luokan kesken. Väliarviointi tullaan toteuttamaan arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteistyönä marras- tammikuussa. Oppilas arvioi ensin itse omaa oppimistaan/osaamistaan, sitten opettaja ja lopuksi sovitaan erikseen aika huoltajan kanssa koululla tapahtuvalle yhteiselle arviointikeskustelulle. Arviointikeskustelu korvaa aiemman joulutodistuksen ja antaa vuorovaikutteista palautetta oppilaan osaamisesta. Viljasiiloarviointi Esiopetuksessa toteutetaan joustavaa arviointia viljasiilo- mallia käyttäen. Viljasiilo on konkreettinen ja visuaalinen arviointimalli, jonka avulla koulun, kodin ja lapsen itsensä on helppo seurata tietojen ja taitojen karttumista. Lue Lisää. Todistusarviointi Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Oppiainekohtainen arviointi on koonti lukuvuoden aikana annetuista arvioinneista. Esioppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi osallistumistodistuksen. Arviointikriteerit Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät peruskoulun opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelma on kunnan kotisivulla kohdassa Perusopetus.     Nummen koulun järjestyssäännöt 13.1.2017Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (POL 29§).Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä koulurakennuksessa ja koulun piha-alueella. Ne koskettavat myös retkiä ja leirikouluja sekä muita koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjattuja normaalin kouluajan ulkopuolisia toiminta-aikoja ja tapahtumia. * Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erikseen myönnetty lupaa poissaoloon (POL 25 ja 26§). Luvan koulunkäynnistä vapauttamiseen voi antaa oma opettaja 1-3 koulupäivää, rehtori 4-30 koulupäivää ja sivistysjohtaja yli 30 koulupäivää kestävään poissaoloon (Nousiaisten kunnan hallintosääntö 4. luku). Poissaolon syy on huoltajan hyvä ilmoittaa koululle samana päivänä tai mahdollisimman pian. Koulupäivän aikana koulun alueelta ei saa poistua luvatta.* Kaikenlainen kiusaaminen ja syrjintä on tuomittavaa. Kohdatessaan tai havaitessaan sellaista siitä pitää aina ilmoittaa opettajalle tai muulle kouluyhteisön aikuiselle. Koulussa on suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä sekä toteutetaan KIVA koulu- ohjelmaa.* Käyttäydy ystävällisesti ja asiallisesti, muista tervehtiä ja kiittää. Ole rehellinen, auttavainen ja suojeleva muita kohtaan. Lue läksysi ja tee tehtäväsi tunnollisesti (POL 35§).* Huolehdi oman ja muiden työrauhan säilymisestä. Työskentele omalla tai sinulle varatulla paikalla ja pyydä puheenvuoro viittaamalla. Noudata hyviä ruokailutapoja. Ole tarkka koulun ja oppituntien alkamisajasta.* Pukeudu asiallisesti ja sään mukaisesti sekä opetustilanteisiin nähden tarkoituksenmukaisesti esim. liikuntatunneilla käytetään erikseen sovittuja liikuntavarusteita.* Välituntisin oleskellaan aidatulla välituntipihalla. Vain erillisellä opettajan tai rehtorin luvalla esim. kovalla pakkasella voidaan oleskella sisätiloissa. Talvisin lumipallojen heittäminen ja muut vaaralliset leikit ovat kiellettyjä.* Pidä huolta koulun yhteisestä ja yksityisestä omaisuudesta. Pidä koulu ja sen ympäristö siistinä. Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan hyvässä järjestyksessä niille varatuissa paikoissa.* Noudata liikennesääntöjä koulumatkallasi. Koulumatkan voi kulkea kävellen tai polkupyörällä. Muita välineitä ei suositella koulumatkalle vaarallisuuden vuoksi esim. rullalautoja, potkulautoja ja rullaluistimia. Pyöräillessä käytetään kypärää. Ekaluokkalaisten on hyvä saada huoltajalta kirjallinen hyväksyntä Wilman kautta koululle pyörän käytöstä koulumatkoilla. Esiluokkalaiset eivät kulje koulumatkaansa yksin sopimatta siitä koulun kanssa.* Kännykät ja muut päätelaitteet pidetään äänettöminä koulupäivän ajan, eikä niitä käytetä välitunneilla. Luvan käyttöön saa tarvittaessa opettajalta.* Tupakointi, tupakanomaisten tuotteiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleminen koulun tiloissa ja alueella on kiellettyä. Sama koskee vaarallisia ja häiritseviä esineitä ja aineita esim. aseita ja tulentekovälineitä (POL 29§).* Ilmoita tapahtuneista rikkomuksista ja epäkohdista pikaisesti opettajalle tai välituntivalvojalle.* Muista olla vapaa-aikanasikin Nummen koulun oppilaana hyvä esimerkki.    
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Click to listen highlighted text!